Novinky

01.08.2019 Máte zájem o práci s dětmi? Hledáme nové vedoucí ...

Pro rozvoj pravidelné zájmové činnosti DDM hledáme a přivítáme další kvalifikované pracovníky / SPgŠ, maturita nebo výuční list+pg,minimum/. Máte-li chuť pracovat s dětmi v tomto odvětví přijďte k nám! Hledáme vedoucí pro výuku cizích jazyků, hru na kytaru, turistiku a pobyt v přírodě,florbal, taneční soubory...Máte-li jiný nápad nebo oblast,o kterou by jste se rádi podělili s dětmi, přijďte! Dobrá parta, bezva kolegové...S doplněním vzdělání rádi pomůžeme.

26.06.2019 Provozní doba na DDM Pelíšek Husova 212 červenec-srpen

Během měsíce července a srpna je stanoven provoz na budově Husova 212 od 8-12 hodin. Pro jednání s konkrétními pracovníky si prosíme domlouvejte schůzky, máme letní činnost- jsme na táborech a čerpáme dovolené. V týdnu 15.7.-19.7. je budova mimo provoz. Budova Komenského je během prázdnin uzavřena, administrativní činnost neprobíhá. Všem hezké prázdniny

20.06.2019 Informace k zájmovým kroužkům 2019-20

Přihlašování a zápis do zájmových útvarů DDM „Pelíšek“ Vrchlabí budou probíhat od 2. 9. 2019 přihlašováním na www.ddmvrchlabi.cz Potvrzení přijetí přihlášky Vám přijde s odkazem na Váš klientský účet, kde si přihlášku stáhnete a podepsanou doručíte na DDM/ Husova 212, Komenského 616 Vrchlabí/ Přehled zájmových kroužků na www.ddmvrchlabi.cz od 1. 8. 2019 Činnost kroužků a první schůzky budou zahájeny v týdnu od 30.9.října 2019 / TS Oliver začíná dle rozvrhů 2018-19 16.9.2019 - Repríza revue 24.9.2019 Podmínky přijetí do pravidelných zájmových kroužků: 1/ Přihlášky do zájmových kroužků je nutno zaevidovat do 27.9.2019 Pokud nemáte možnost elektronického přihlášení, bude probíhat zápis do zájmových kroužků na budovách DDM Pelíšek Husova 212- hlavní budova, Komenského 616 – Oliver v termínu 10.-14.9.2018 14 -17,00hodin nebo telefonicky na pevných linkách. 2/ Úhrada školného musí být provedena bankovním převodem do 25.10.2019 bankovním převodem na číslo účtu:1304139399/0800 na základě přiděleného variabilního symbolu systémem on-line přihlašování !!! důležité !!! VS je přidělen vždy pro 1ZÚ - výše školného je uvedeno v přehledu zájmových kroužků, viz* cena odvozena bez dotací Podmínky činnosti zájmových kroužků - Doba a čas schůzek jednotlivých ZÚ v této nabídce je předběžná a nejsou vyloučeny případné změny - Činnost ZÚ bude zahájena při stanoveném minimálním počtu zájemců stanoveným pro jednotlivé ZÚ - Po dobu prázdnin ( podzimní, vánoční, jarní atd.) DDM „Pelíšek“ bude nabízet dětem a mládeži další činnosti a spontánní aktivity. Pravidelná činnost zájmových kroužků je v tuto dobu omezena, pokud není dohodnuto s vedoucím ZÚ jinak. - V případě, že účastník přestane docházet do ZÚ bez uvedení vážného důvodu/ dlouhodobá nemoc, stěhování../ zápisné se nevrací. - Za cestu dítěte do ZÚ a zpět odpovídají rodiče. - Při porušování a nedodržování řádu DDM Pelíšek může být člen ZÚ vyloučen. - Podepsáním přihlášky rodiče potvrzují, že byli seznámeni s podmínkami docházky do ZÚ. Další informace na www.ddmvrchlabi.cz nebo osobně rádi sdělíme : DDM „Pelíšek“, Husova 212, Komenského 616, Vrchlabí 1, telefonicky 499422 142, DDM Oliver 499421427 prostřednictvím e-mailu, info@ddmvrchlabi.cz

20.06.2019 Ukončení školního roku 2018-19

Pomalu jdeme do finále! Většina zájmových kroužků se již se školním rokem rozloučila, zakončila svoje schůzky a tréninky, a tak se nyní připravujeme na prázdniny. Samozřejmě, že pracovní...těšíme se na Vás na letní táborech, které pro Vás DDM připravil. Všem přejeme krásné a pohodové léto, žádné úrazy a v září na viděnou!

15.01.2019 Vystavování faktur za letní tábory 2019

Faktury za letní tábory bude vystavovat p.Hana Havlíčková od 1.března 2019 - domluvte se na 499422142

24.09.2018 Otevřené kluby pro děti

V letošním školním roce se těšíme na děti, které se mohou přihlásit do nově otevřených klubíků. Můžete se zde naučit a seznámit se spoustou nových věcí, najít nové kamarády nebo si jen tak odpočívat! Scházíme se každou v úterý na Oliveru od 12,30-14,30, ve středu a čtvrtek 12,30-14 na budově Husova 212 v klubovně v patře. Na Oliveru je otevřená klubovna pro děti pondělí 14-19, úterý 14-19, čtvrtek 15-18.Můžete si zde hrát, připravovat úkoly, relaxovat...Přijďte se podívat! Přihlášky viz www,ddmvrchlabi.cz. Probíhá do 30.6.2019, přes letní období jsou klubovny mimo provoz z důvodů realizace letních táborů. Hrazeno prostředků Evropských fondů!

03.09.2018 Pracovní doba 2018-19

Husova 212 pondělí -čtvrtek 8 -16,30 pátek 8-15 Komenského 616 pondělí 13 -16 úterý-pátek 8 - 12, 13 -16 pro osobní jednání si prosíme domlouvejte schůzku s odpovědným pracovníkem

23.11.2016 Půjčování kostýmů TS Oliver

Půjčování kostýmů TS Oliver na budově Komenského 616 vždy po dohodě s pracovníky DDM- M.Fiedler, I.Čivrná, J.Tomešová pevná linka Oliver 499421427. Z technických důvodů nemáme pevnou dobu na půjčování, pokud máte zájem, domluvte si s námi termín, Půjčovné dle ceníku-kostým 100Kč, doplňky do 3 ks 50Kč.

Ohlédnutí za rokem 2018-19

09.08.2019 A jedeme dál…
S ohlédnutím za minulý školní rok 2018-19 bych chtěla poděkovat všem našim externím vedoucím a jejich práci s dětmi ve volném čase. Bez jejich nezištné spolupráce a nadšení bychom zdaleka nemohli za Dům dětí a mládeže Pelíšek nabídnou takový rozsah zájmové pravidelné činnosti ve všech kroužcích tanečního, technického či sportovního odvětví i příležitostných akcích či letních táborech. Moje uznání a poděkování patří všem bez rozdílu, ať už se věnují jakému-koli odvětví zájmového vzdělávání na základní či reprezentační úrovni, protože práce s dětmi „navíc“ nepřináší jen výsledky v podobě cen a umístění, ale také v podobě vztahu k hodnotám, které se nám pomalu vrací, jako jsou vztahy mezi lidmi, rozvoj vlastních schopností a dovedností, úcta k druhým, hra fér…
Hodiny strávené s dětmi v tělocvičnách, sportovištích i učebnách se v tomto směru nikdy finančně zaplatit nedají, ale pocit, že jste udělali něco pro druhé a oni se k vám hlásí, je báječný!
Naše velké poděkování patří Městskému úřadu Vrchlabí, který nás v letošním roce podpořil finanční částkou 200.000 Kč na zakoupení služebního vozu, který již neodpovídal technickým požadavkům. Především sportovci, ale všechny zájmové kroužky tak mohou rozšířit svoji činnost o účast na závodech, soutěžích, výstavách i vlastní prezentaci DDM.  
V tomto školním roce jsme využili možnost se zapojit do projektu Šablony a tím se náš kolektiv rozrostl o 2 pracovnice ve funkci školního asistenta Dášu Fišerovou a Janu Tomešovou. Stávající kolegové Marek Fiedler- Oddělení -Oliver, Zdeňka Bienová - Oddělení společenských věd a Pepa Vejnar – Oddělení sportu tuto posilu přivítali, právě tak jako rozšíření volné klubové činnosti i klubíků, které jsme mohli nabídnout jako rozšíření naší nabídky.
Finanční stránku zajistila účetní Hanka Havlíčková a Lída Horáčková, domovník Luboš Srnský, o úklid se staraly Danka Ticháčková a Dana Valentová. Údržbám budov a se věnovali v loňském roce Luboš Srnský a Pavel Gaboda. Z ředitelské pozice zdravím a děkuji všem za odvedenou práci Ivona Čivrná.
Ohlédnutí za školním rokem 2018- 2019...
Ve školním roce 2019-2020 Dům dětí a mládeže Pelíšek Vrchlabí nabídl v rámci pravidelné zájmové činnosti
75 pravidelných zájmových kroužků.
Za celý rok nás navštěvovalo 1045 členů
129 dětí, 880 žáků , 0 studentů a 36 ostatních. / Postupný úbytek   studentů jsme zaznamenali v posledních letech v souvislosti s podmínkami statistických výkazů a vývojem situace ve Vrchlabí. Postupně se k nám vrací vysokoškoláci kteří se ve statistických výkazech neuvádějí /
  Každý, kdo si k nám našel  cestu, si v pestré nabídce našel oblast, kde rozvíjel své zájmy a dovednosti. Oddělení sportu a tělovýchovy se nabídka vztahovala na 27 zájmových kroužků se 371 členy, oddělení techniky a společenských věd nabízelo 33 kroužků pro 268 účastníků a v Tanečním studiu Oliver se zapojilo 425 členů v 19 tanečních souborech. Externích pedagogických pracovníků pro nás pracovalo 42.
Nebylo toho za ten rok v DDM Pelíšek rok rozhodně málo- závodů, soutěží, přehlídek, kurzů, projektových programů, burzy, vystoupení, vzdělávací kurzy…Rozšířením o další činnost díky finančním prostředkům z projektu Šablony jsme nabízeli zapojení dětí v rámci klubíků i setkávání s rodiči. Kroužky frčely jako na drátku, se spoustou lidiček jsme se potkávali i při příležitostných akcích, kde jsme nabízeli nejrůznější a aktivity.
Pro letní činnost byla realizována nabídka táborů příměstské (4), letní pobytové (5), taneční soustředění (1), sportovní soustředění (5). 471 dětí si tak užilo prázdniny s našimi vedoucími na táborech a 96 na soustředěních.
Takže lidičkové, těšíme se na vás v e školním roce 2019-20!

Naši partneři