Novinky

04.11.2019 Doučování

Nejde Vám to ve škole úplně? na klubovně DDM Oliver je možnost dělat domácí úkoly nebo se věnovat školní přípravě (viz kroužek Po škole ve škole a nebo po domluvě na jtomesova@ddmvrchlabi.cz). Zároveň na klubovně probíhají letos NOVĚ kroužky "Po škole ve škole" (pondělí) a "Hrajeme si v Oliveru" (úterý) - viz. kroužky. Budeme se těšit!

30.09.2019 Potvrzení platby za kroužek

Potvrzení o platbě za kroužek se budou vydávat po kontrole úhrad členských příspěvků od 25.10. Potvrzení vydáváme v kancelářích DDM , pokud si zavoláte, připravíme... • Husova 212 (hlavní budova) 4994722142 8-16,30 • Komenského 616 (TS Oliver) 499421427 10-12, 13-17 Potvrzení pro VZP 111 / faktura / nutno dohodnout předem pouze s paní účetní na budově Husova 212, tel.: 499 422 142

26.09.2019 Klubovny na DDM Pelíšek, Husova 212

DDM Husova 212: STŘEDA 12.30–14.00 klub malých čtenářů 14.00–15.00 volná činnost ČTVRTEK 12.00-16.00 volná činnost: setkání s kamarády, poslech hudby i možnost přípravy do školy stolní hry, malování, tvoření, čekání na kroužek či autobus, čtení časopisů .... DDM Oliver: pondělí a úterý od 14.00 do 18.30, čtvrtek od 15.00 do 18.00. Odpočinek a relaxace mezi školou a kroužkem (knihovna, wifi připojení), aktivní trávení volného času (deskové a společenské hry, xbox, stolní fotbálek a kulečník), Po celou dobu je vždy přítomen pedagogický dozor.

19.09.2019 Provoz zahrady DDM Husova 212

Provozní doba zahrady je v čase 8-17 hodin, v ostatním čase je zahrada uzavřena. Prosíme o respektování tohoto upozornění.

28.08.2019 Půjčování kostýmů TS Oliver

Půjčování kostýmů TS Oliver na budově Komenského 616 vždy po dohodě s pracovníky DDM- M.Fiedler, I.Čivrná, J.Tomešová pevná linka Oliver 499421427. Z technických důvodů nemáme pevnou dobu na půjčování, pokud máte zájem, domluvte si s námi termín, Půjčovné dle ceníku-kostým 100Kč, doplňky do 3 ks 50Kč.

01.08.2019 Máte zájem o práci s dětmi? Hledáme nové vedoucí ...

Pro rozvoj pravidelné zájmové činnosti DDM hledáme a přivítáme další kvalifikované pracovníky / SPgŠ, maturita nebo výuční list+pg,minimum/. Máte-li chuť pracovat s dětmi v tomto odvětví přijďte k nám! Hledáme vedoucí pro výuku cizích jazyků, hru na kytaru, turistiku a pobyt v přírodě,florbal, taneční soubory...Máte-li jiný nápad nebo oblast,o kterou by jste se rádi podělili s dětmi, přijďte! Dobrá parta, bezva kolegové...S doplněním vzdělání rádi pomůžeme.

03.09.2018 Pracovní doba a provoz budov od 2.9.2019

Husova 212 pondělí -čtvrtek 8 -16,30 pátek 8-15 Komenského 616 pondělí 13 -16 úterý-pátek 8 - 12, 13 -16 pro osobní jednání si prosíme domlouvejte schůzku s odpovědným pracovníkem, děkujeme

Ohlédnutí za rokem 2018-19

09.08.2019 A jedeme dál…
S ohlédnutím za minulý školní rok 2018-19 bych chtěla poděkovat všem našim externím vedoucím a jejich práci s dětmi ve volném čase. Bez jejich nezištné spolupráce a nadšení bychom zdaleka nemohli za Dům dětí a mládeže Pelíšek nabídnou takový rozsah zájmové pravidelné činnosti ve všech kroužcích tanečního, technického či sportovního odvětví i příležitostných akcích či letních táborech. Moje uznání a poděkování patří všem bez rozdílu, ať už se věnují jakému-koli odvětví zájmového vzdělávání na základní či reprezentační úrovni, protože práce s dětmi „navíc“ nepřináší jen výsledky v podobě cen a umístění, ale také v podobě vztahu k hodnotám, které se nám pomalu vrací, jako jsou vztahy mezi lidmi, rozvoj vlastních schopností a dovedností, úcta k druhým, hra fér…
Hodiny strávené s dětmi v tělocvičnách, sportovištích i učebnách se v tomto směru nikdy finančně zaplatit nedají, ale pocit, že jste udělali něco pro druhé a oni se k vám hlásí, je báječný!
Naše velké poděkování patří Městskému úřadu Vrchlabí, který nás v letošním roce podpořil finanční částkou 200.000 Kč na zakoupení služebního vozu, který již neodpovídal technickým požadavkům. Především sportovci, ale všechny zájmové kroužky tak mohou rozšířit svoji činnost o účast na závodech, soutěžích, výstavách i vlastní prezentaci DDM.  
V tomto školním roce jsme využili možnost se zapojit do projektu Šablony a tím se náš kolektiv rozrostl o 2 pracovnice ve funkci školního asistenta Dášu Fišerovou a Janu Tomešovou. Stávající kolegové Marek Fiedler- Oddělení -Oliver, Zdeňka Bienová - Oddělení společenských věd a Pepa Vejnar – Oddělení sportu tuto posilu přivítali, právě tak jako rozšíření volné klubové činnosti i klubíků, které jsme mohli nabídnout jako rozšíření naší nabídky.
Finanční stránku zajistila účetní Hanka Havlíčková a Lída Horáčková, domovník Luboš Srnský, o úklid se staraly Danka Ticháčková a Dana Valentová. Údržbám budov a se věnovali v loňském roce Luboš Srnský a Pavel Gaboda. Z ředitelské pozice zdravím a děkuji všem za odvedenou práci Ivona Čivrná.
Ohlédnutí za školním rokem 2018- 2019...
Ve školním roce 2019-2020 Dům dětí a mládeže Pelíšek Vrchlabí nabídl v rámci pravidelné zájmové činnosti
75 pravidelných zájmových kroužků.
Za celý rok nás navštěvovalo 1045 členů
129 dětí, 880 žáků , 0 studentů a 36 ostatních. / Postupný úbytek   studentů jsme zaznamenali v posledních letech v souvislosti s podmínkami statistických výkazů a vývojem situace ve Vrchlabí. Postupně se k nám vrací vysokoškoláci kteří se ve statistických výkazech neuvádějí /
  Každý, kdo si k nám našel  cestu, si v pestré nabídce našel oblast, kde rozvíjel své zájmy a dovednosti. Oddělení sportu a tělovýchovy se nabídka vztahovala na 27 zájmových kroužků se 371 členy, oddělení techniky a společenských věd nabízelo 33 kroužků pro 268 účastníků a v Tanečním studiu Oliver se zapojilo 425 členů v 19 tanečních souborech. Externích pedagogických pracovníků pro nás pracovalo 42.
Nebylo toho za ten rok v DDM Pelíšek rok rozhodně málo- závodů, soutěží, přehlídek, kurzů, projektových programů, burzy, vystoupení, vzdělávací kurzy…Rozšířením o další činnost díky finančním prostředkům z projektu Šablony jsme nabízeli zapojení dětí v rámci klubíků i setkávání s rodiči. Kroužky frčely jako na drátku, se spoustou lidiček jsme se potkávali i při příležitostných akcích, kde jsme nabízeli nejrůznější a aktivity.
Pro letní činnost byla realizována nabídka táborů příměstské (4), letní pobytové (5), taneční soustředění (1), sportovní soustředění (5). 471 dětí si tak užilo prázdniny s našimi vedoucími na táborech a 96 na soustředěních.
Takže lidičkové, těšíme se na vás v e školním roce 2019-20!

Naši partneři