Novinky

06.08.2020 Budujeme...

Prázdniny se přehouply do druhé poloviny....sice vypadá, že se nic neděje, ale na DDM probíhají stavební práce na multifunkční učebně, připravujeme ubytovnu pro rodilé mluvčí....mezi tím, stále běží táborová činnost....Takže pokud nás nezastihnete na budově, nelekejte se , nespíme... Všem krásný srpen! Ivona a spol.

31.07.2020 Zájmové kroužky 2020-21

Přihlašování a zápis do zájmových útvarů DDM „Pelíšek“ Vrchlabí 2020-21 budou probíhat od 1.9.2020 - přihlašováním na www.ddmvrchlabi.cz Činnost kroužků a první schůzky budou zahájeny v týdnu od 1.října 2020 1/ Přihlášky do zájmových kroužků je nutno zaevidovat do 25.9.2020 Pokud nemáte možnost elektronického přihlášení, bude probíhat zápis do zájmových kroužků na budovách DDM Pelíšek Husova 212- hlavní budova, Komenského 616 – Oliver v termínu 1.-12.9.2020 8-12, 13-17,00 hodin nebo telefonicky na pevných linkách 2/ Úhrada školného musí být provedena bankovním převodem do 27.10.2020 bankovním převodem na číslo účtu:1304139399/0800 na základě přiděleného variabilního symbolu systémem on-line přihlašování !!! důležité !!! VS je přidělen vždy pro 1ZÚ - výše školného je uvedeno v přehledu zájmových kroužků, viz* cena odvozena bez dotací

29.06.2020 Pracovní doba červenec- srpen 2020

Během letních prázdnin je stanovena provozní doba na budově takto: Husova 212 1.-10.7.- budova uzavřena - konání příměstského tábora 13.7.-31.8. 8-12 hodin administrativní činnost po dohodě s příslušným pracovníkem Komenského 616 1.7.-31.8. budova uzavřena Během letních prázdnin pořádáme příměstské, pobytové tábory a soustředění, děkujeme za pochopení Provoz zahrady Husova 212 1.-10.7. zahrada uzavřena - konání příměstského tábora 13.7.-31.8.2020 8-17 hodin Všem pohodové léto, hezké počasí a sluníčko na duši!

28.08.2019 Půjčování kostýmů TS Oliver

Půjčování kostýmů TS Oliver na budově Komenského 616 vždy po dohodě s pracovníky DDM- M.Fiedler, I.Čivrná, J.Tomešová pevná linka Oliver 499421427. Z technických důvodů nemáme pevnou dobu na půjčování, pokud máte zájem, domluvte si s námi termín, Půjčovné dle ceníku-kostým 100Kč, doplňky do 3 ks 50Kč.

01.08.2019 Máte zájem o práci s dětmi? Hledáme nové vedoucí ...

Pro rozvoj pravidelné zájmové činnosti DDM hledáme a přivítáme další kvalifikované pracovníky / SPgŠ, maturita nebo výuční list+pg,minimum/. Máte-li chuť pracovat s dětmi v tomto odvětví přijďte k nám! Hledáme vedoucí pro výuku cizích jazyků, hru na kytaru, turistiku a pobyt v přírodě,florbal, taneční soubory...Máte-li jiný nápad nebo oblast,o kterou by jste se rádi podělili s dětmi, přijďte! Dobrá parta, bezva kolegové...S doplněním vzdělání rádi pomůžeme.

Ohlédnutí za rokem 2018-19

09.08.2019 A jedeme dál…
S ohlédnutím za minulý školní rok 2018-19 bych chtěla poděkovat všem našim externím vedoucím a jejich práci s dětmi ve volném čase. Bez jejich nezištné spolupráce a nadšení bychom zdaleka nemohli za Dům dětí a mládeže Pelíšek nabídnou takový rozsah zájmové pravidelné činnosti ve všech kroužcích tanečního, technického či sportovního odvětví i příležitostných akcích či letních táborech. Moje uznání a poděkování patří všem bez rozdílu, ať už se věnují jakému-koli odvětví zájmového vzdělávání na základní či reprezentační úrovni, protože práce s dětmi „navíc“ nepřináší jen výsledky v podobě cen a umístění, ale také v podobě vztahu k hodnotám, které se nám pomalu vrací, jako jsou vztahy mezi lidmi, rozvoj vlastních schopností a dovedností, úcta k druhým, hra fér…
Hodiny strávené s dětmi v tělocvičnách, sportovištích i učebnách se v tomto směru nikdy finančně zaplatit nedají, ale pocit, že jste udělali něco pro druhé a oni se k vám hlásí, je báječný!
Naše velké poděkování patří Městskému úřadu Vrchlabí, který nás v letošním roce podpořil finanční částkou 200.000 Kč na zakoupení služebního vozu, který již neodpovídal technickým požadavkům. Především sportovci, ale všechny zájmové kroužky tak mohou rozšířit svoji činnost o účast na závodech, soutěžích, výstavách i vlastní prezentaci DDM.  
V tomto školním roce jsme využili možnost se zapojit do projektu Šablony a tím se náš kolektiv rozrostl o 2 pracovnice ve funkci školního asistenta Dášu Fišerovou a Janu Tomešovou. Stávající kolegové Marek Fiedler- Oddělení -Oliver, Zdeňka Bienová - Oddělení společenských věd a Pepa Vejnar – Oddělení sportu tuto posilu přivítali, právě tak jako rozšíření volné klubové činnosti i klubíků, které jsme mohli nabídnout jako rozšíření naší nabídky.
Finanční stránku zajistila účetní Hanka Havlíčková a Lída Horáčková, domovník Luboš Srnský, o úklid se staraly Danka Ticháčková a Dana Valentová. Údržbám budov a se věnovali v loňském roce Luboš Srnský a Pavel Gaboda. Z ředitelské pozice zdravím a děkuji všem za odvedenou práci Ivona Čivrná.
Ohlédnutí za školním rokem 2018- 2019...
Ve školním roce 2019-2020 Dům dětí a mládeže Pelíšek Vrchlabí nabídl v rámci pravidelné zájmové činnosti
75 pravidelných zájmových kroužků.
Za celý rok nás navštěvovalo 1045 členů
129 dětí, 880 žáků , 0 studentů a 36 ostatních. / Postupný úbytek   studentů jsme zaznamenali v posledních letech v souvislosti s podmínkami statistických výkazů a vývojem situace ve Vrchlabí. Postupně se k nám vrací vysokoškoláci kteří se ve statistických výkazech neuvádějí /
  Každý, kdo si k nám našel  cestu, si v pestré nabídce našel oblast, kde rozvíjel své zájmy a dovednosti. Oddělení sportu a tělovýchovy se nabídka vztahovala na 27 zájmových kroužků se 371 členy, oddělení techniky a společenských věd nabízelo 33 kroužků pro 268 účastníků a v Tanečním studiu Oliver se zapojilo 425 členů v 19 tanečních souborech. Externích pedagogických pracovníků pro nás pracovalo 42.
Nebylo toho za ten rok v DDM Pelíšek rok rozhodně málo- závodů, soutěží, přehlídek, kurzů, projektových programů, burzy, vystoupení, vzdělávací kurzy…Rozšířením o další činnost díky finančním prostředkům z projektu Šablony jsme nabízeli zapojení dětí v rámci klubíků i setkávání s rodiči. Kroužky frčely jako na drátku, se spoustou lidiček jsme se potkávali i při příležitostných akcích, kde jsme nabízeli nejrůznější a aktivity.
Pro letní činnost byla realizována nabídka táborů příměstské (4), letní pobytové (5), taneční soustředění (1), sportovní soustředění (5). 471 dětí si tak užilo prázdniny s našimi vedoucími na táborech a 96 na soustředěních.
Takže lidičkové, těšíme se na vás v e školním roce 2019-20!

Naši partneři