Novinky

29.01.2020 Provoz na budovách 10.-14.2.2020 jarní prázdniny

O jarních prázdninách je provoz na budovách omezen, kroužky neprobíhají / pokud nejsou dohodnuty mimořádné schůzky /.

07.01.2020 Klubovna na Oliveru

Pozor! V lednu bude změna provozní doby klubovny. V úterý bude pouze do 17:30. Děkujeme za pochopení.

07.01.2020 Letní činnost - tábory s DDM Pelíšek

V současné době připravujeme tábory a aktivity letní činnosti. Kompletní přehled a propozice jednotlivých táborů budou zveřejněny do 31.1.2020

04.11.2019 Doučování

Nejde Vám to ve škole úplně? na klubovně DDM Oliver je možnost dělat domácí úkoly nebo se věnovat školní přípravě (viz kroužek Po škole ve škole a nebo po domluvě na jtomesova@ddmvrchlabi.cz). Zároveň na klubovně probíhají letos NOVĚ kroužky "Po škole ve škole" (pondělí) a "Hrajeme si v Oliveru" (úterý) - viz. kroužky. Budeme se těšit!

26.09.2019 Klubovny na DDM Pelíšek, Husova 212

DDM Husova 212: STŘEDA 12.30–14.00 klub malých čtenářů 14.00–15.00 volná činnost ČTVRTEK 12.00-16.00 volná činnost: setkání s kamarády, poslech hudby i možnost přípravy do školy stolní hry, malování, tvoření, čekání na kroužek či autobus, čtení časopisů .... DDM Oliver: pondělí od 14.00 do 18.30, úterý od 14.00 do 17.30 čtvrtek od 15.00 do 18.00. Odpočinek a relaxace mezi školou a kroužkem (knihovna, wifi připojení), aktivní trávení volného času (deskové a společenské hry, xbox, stolní fotbálek a kulečník), Po celou dobu je vždy přítomen pedagogický dozor.

19.09.2019 Provoz zahrady DDM Husova 212

Provozní doba zahrady je v čase 8-17 hodin, v ostatním čase je zahrada uzavřena. Prosíme o respektování tohoto upozornění.

28.08.2019 Půjčování kostýmů TS Oliver

Půjčování kostýmů TS Oliver na budově Komenského 616 vždy po dohodě s pracovníky DDM- M.Fiedler, I.Čivrná, J.Tomešová pevná linka Oliver 499421427. Z technických důvodů nemáme pevnou dobu na půjčování, pokud máte zájem, domluvte si s námi termín, Půjčovné dle ceníku-kostým 100Kč, doplňky do 3 ks 50Kč.

01.08.2019 Máte zájem o práci s dětmi? Hledáme nové vedoucí ...

Pro rozvoj pravidelné zájmové činnosti DDM hledáme a přivítáme další kvalifikované pracovníky / SPgŠ, maturita nebo výuční list+pg,minimum/. Máte-li chuť pracovat s dětmi v tomto odvětví přijďte k nám! Hledáme vedoucí pro výuku cizích jazyků, hru na kytaru, turistiku a pobyt v přírodě,florbal, taneční soubory...Máte-li jiný nápad nebo oblast,o kterou by jste se rádi podělili s dětmi, přijďte! Dobrá parta, bezva kolegové...S doplněním vzdělání rádi pomůžeme.

03.09.2018 Pracovní doba a provoz budov od 2.9.2019

Husova 212 pondělí -čtvrtek 8 -16,30 pátek 8-15 Komenského 616 pondělí 13 -16 úterý-pátek 8 - 12, 13 -16 pro osobní jednání si prosíme domlouvejte schůzku s odpovědným pracovníkem, děkujeme

Ohlédnutí za rokem 2018-19

09.08.2019 A jedeme dál…
S ohlédnutím za minulý školní rok 2018-19 bych chtěla poděkovat všem našim externím vedoucím a jejich práci s dětmi ve volném čase. Bez jejich nezištné spolupráce a nadšení bychom zdaleka nemohli za Dům dětí a mládeže Pelíšek nabídnou takový rozsah zájmové pravidelné činnosti ve všech kroužcích tanečního, technického či sportovního odvětví i příležitostných akcích či letních táborech. Moje uznání a poděkování patří všem bez rozdílu, ať už se věnují jakému-koli odvětví zájmového vzdělávání na základní či reprezentační úrovni, protože práce s dětmi „navíc“ nepřináší jen výsledky v podobě cen a umístění, ale také v podobě vztahu k hodnotám, které se nám pomalu vrací, jako jsou vztahy mezi lidmi, rozvoj vlastních schopností a dovedností, úcta k druhým, hra fér…
Hodiny strávené s dětmi v tělocvičnách, sportovištích i učebnách se v tomto směru nikdy finančně zaplatit nedají, ale pocit, že jste udělali něco pro druhé a oni se k vám hlásí, je báječný!
Naše velké poděkování patří Městskému úřadu Vrchlabí, který nás v letošním roce podpořil finanční částkou 200.000 Kč na zakoupení služebního vozu, který již neodpovídal technickým požadavkům. Především sportovci, ale všechny zájmové kroužky tak mohou rozšířit svoji činnost o účast na závodech, soutěžích, výstavách i vlastní prezentaci DDM.  
V tomto školním roce jsme využili možnost se zapojit do projektu Šablony a tím se náš kolektiv rozrostl o 2 pracovnice ve funkci školního asistenta Dášu Fišerovou a Janu Tomešovou. Stávající kolegové Marek Fiedler- Oddělení -Oliver, Zdeňka Bienová - Oddělení společenských věd a Pepa Vejnar – Oddělení sportu tuto posilu přivítali, právě tak jako rozšíření volné klubové činnosti i klubíků, které jsme mohli nabídnout jako rozšíření naší nabídky.
Finanční stránku zajistila účetní Hanka Havlíčková a Lída Horáčková, domovník Luboš Srnský, o úklid se staraly Danka Ticháčková a Dana Valentová. Údržbám budov a se věnovali v loňském roce Luboš Srnský a Pavel Gaboda. Z ředitelské pozice zdravím a děkuji všem za odvedenou práci Ivona Čivrná.
Ohlédnutí za školním rokem 2018- 2019...
Ve školním roce 2019-2020 Dům dětí a mládeže Pelíšek Vrchlabí nabídl v rámci pravidelné zájmové činnosti
75 pravidelných zájmových kroužků.
Za celý rok nás navštěvovalo 1045 členů
129 dětí, 880 žáků , 0 studentů a 36 ostatních. / Postupný úbytek   studentů jsme zaznamenali v posledních letech v souvislosti s podmínkami statistických výkazů a vývojem situace ve Vrchlabí. Postupně se k nám vrací vysokoškoláci kteří se ve statistických výkazech neuvádějí /
  Každý, kdo si k nám našel  cestu, si v pestré nabídce našel oblast, kde rozvíjel své zájmy a dovednosti. Oddělení sportu a tělovýchovy se nabídka vztahovala na 27 zájmových kroužků se 371 členy, oddělení techniky a společenských věd nabízelo 33 kroužků pro 268 účastníků a v Tanečním studiu Oliver se zapojilo 425 členů v 19 tanečních souborech. Externích pedagogických pracovníků pro nás pracovalo 42.
Nebylo toho za ten rok v DDM Pelíšek rok rozhodně málo- závodů, soutěží, přehlídek, kurzů, projektových programů, burzy, vystoupení, vzdělávací kurzy…Rozšířením o další činnost díky finančním prostředkům z projektu Šablony jsme nabízeli zapojení dětí v rámci klubíků i setkávání s rodiči. Kroužky frčely jako na drátku, se spoustou lidiček jsme se potkávali i při příležitostných akcích, kde jsme nabízeli nejrůznější a aktivity.
Pro letní činnost byla realizována nabídka táborů příměstské (4), letní pobytové (5), taneční soustředění (1), sportovní soustředění (5). 471 dětí si tak užilo prázdniny s našimi vedoucími na táborech a 96 na soustředěních.
Takže lidičkové, těšíme se na vás v e školním roce 2019-20!

Naši partneři