Novinky

09.03.2021 Vratky na kroužky 2020-21

Vážení rodiče, milé děti vzhledem k nepříznivému vývoji situace ohledně maximálního omezení a přerušení činnosti DDM Vrchlabí Vás oslovujeme s informací ohledně vracení poplatků za kroužky ve školním roce 2020-21. Vratka za činnost kroužku bude zaslána na Váš účet, ze kterého byla provedena platba, pokud jste platili hotově, prosíme kontaktujte paní účetní na telefonu 499422142. Vratka je ponížena o poměrnou částku za již proběhnuté schůzky a organizační práce spojené se zahájením školního roku. Věřte, že pro nás je tato situace stejně složitá a nepříjemná, chybí nám práce s dětmi, jejich smích a rachot na chodbách. Pokud se tato situace vyvine lepším směrem, dovolíme si Vás oslovit s nabídkou na pokračování práce v kroužcích. Za všechny pracovníky DDM Pelíšek Mgr.Ivona Čivrná Tato zpráva je přeposlána prostřednictvím vedoucích oddělení DDM, případné dotazy směřujte tímto směrem

11.01.2021 Tábory s DDM Pelíškem 2021

V současné době tábory plánujeme a připravujeme, vzhledem k nejisté situaci, prosíme berte informace jako předběžné. Potvrzení o evidenci vaší přihlášky zatím nelze odesílat z důvodů neočekávaného výpadku elektronické evidence, prosíme o pochopení, vydržte, ozveme se ihned, jak to bude možné. Stále platí, že úhradu za tábor směřujte až k termínu stanoveném v propozicích. Vystavování faktur pro zaměstnavatele prosím též až od 1.5.- 499422142 , p.účetní. Děkujeme za pochopení tábory 2021 Cyklistické putování po Krkonoších Keramický příměstský tábor Letní atletické soustředění Letní příměstský tábor a soustředění OB Letní tábor ve Voděradech 2021 Letní Taneční Soustředění EDEN 2021 LT Pařez 2021 Mácháč 2021 Mácháček 2021 I. Mácháček 2021 II. PT Veselé Krkonoše s Oliverem S atletikou o prázdninách PT Srpen 2021

04.01.2021 ČINNOST ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ - LEDEN 2021

ČINNOST ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ aktuálně stupeň 5 5. STUPEŇ PES: ZÁKAZ ČINNOSTI DDM, 4. STUPEŇ PES: ZÁKAZ ČINNOSTI DDM / INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE / VÝUKA 1+1, 3. STUPEŇ PES: POVOLENO 10 DĚTÍ + 1 NA ČINNOST KROUŽKŮ / HYG. PRAVIDLA, 2. STUPEŇ PES: BĚŽNÁ ČINNOST DDM / HYG.PRAVIDLA , 1. STUPEŇ PES: BĚŽNÝ PROVOZ DDM

02.11.2020 Platby příspěvků za kroužky

Platby příspěvků za kroužky ve školním roce 2020-2021 upravujeme takto: platbu za kroužek, na kterém jste přihlášeni a budete v momentě možnosti znovuotevření na tento kroužek docházet proveďte dle stávajícího platebního příkazu. Výše platebního předpisu zůstává nezměněna, vratky poměrnou částkou za neodučené hodiny budeme vracet ihned, jakmile budeme moci částku vyčíslit. To znamená - vzhledem ke znovu zahájení činnosti kroužků. Vratky budou automaticky vráceny na vaše účty bankovním převodem a vy budete informování prostřednictvím e-mailu. . Těšíme se.

14.10.2020 Dětský klub Oliver stále připravuje pro děti

Dětský klub Oliver stále připravuje pro děti tvořivou činnost v domácím prostředí, náměty na procházky, soutěže a možnou zábavu v rámci mimořádných opatření. Náměty můžete sledovat na FCB DDM Pelíšek : https://www.facebook.com/ddmvrchlabi

28.08.2019 Půjčování kostýmů TS Oliver

Půjčování kostýmů TS Oliver na budově Komenského 616 vždy po dohodě s pracovníky DDM- M.Fiedler, I.Čivrná, pevná linka Oliver 499421427. Z technických důvodů nemáme pevnou dobu na půjčování, pokud máte zájem, domluvte si s námi termín, Půjčovné dle ceníku-kostým 100Kč, doplňky do 3 ks 50Kč.

01.08.2019 Máte zájem o práci s dětmi? Hledáme nové vedoucí ...

Pro rozvoj pravidelné zájmové činnosti DDM hledáme a přivítáme další kvalifikované pracovníky / SPgŠ, maturita nebo výuční list+pg,minimum/. Máte-li chuť pracovat s dětmi v tomto odvětví přijďte k nám! Hledáme vedoucí pro výuku cizích jazyků, hru na kytaru, turistiku a pobyt v přírodě,florbal, taneční soubory...Máte-li jiný nápad nebo oblast,o kterou by jste se rádi podělili s dětmi, přijďte! Dobrá parta, bezva kolegové...S doplněním vzdělání rádi pomůžeme.

ROK JE DLOUHÁ DOBA

22.03.2021 ROK JE DLOUHÁ DOBA
 
11. 3. 2020, 12. 3., 13.3., 14. 3., … 11. 3. 2021 Rok v izolaci. Rok v karanténě, rok v lockdownu. Rok v pandemii. Rok ve strachu. Rok v nejistotě. Rok v odloučení.
Rok je dlouhá doba.
Když jsem na podzim roku 2019 slyšela o nové nemoci zaznamenané v Číně, příliš mě to netížilo. Kdo by si jen pomyslel, že za pár měsíců tenhle virus převrátí celý svět vzhůru nohama a se surovou bezohledností radikálně změní naše životy.
V březnu 2020 zavítal k nám do České republiky. Od té doby lhostejným způsobem zastavuje továrny, pohřbívá podnikání a ničí veškerý společenský život. Na začátku pandemie jsme ovšem nikdo neměl ani zdání o tom, co všechno nás ještě v průběhu roku čeká. Panovalo přesvědčení, že napjatá situace zakrátko pomine, vidina brzkého konce byla líbivá. S jasnou nadějí v tomto nemálo optimistickém očekávání jsme pokojně vzhlíželi k lepším zítřkům.
Jenže se ukázalo, že k lepším zítřkům zbývá ještě pořádný kus cesty. Klid vystřídala netrpělivost, naději hořká bezmoc a optimistická očekávání zmizela pod rouškou rezignovanosti. Společnost rozdělily extrémní názory
a dezinformace na skupinky jedinců neschopných soudržnosti. Neustále se na nás valí zprávy s rostoucími čísly nově nakažených, titulky křičí „Covid-19! Covid-19!“. Psychický nátlak zapříčiňuje otrávenost, odevzdanost a špatnou náladu.
Osobně vnímám jako největší problém ztrátu sociálních kontaktů
a omezení kultury. Byla jsem zvyklá vídat se s přáteli denně, pravidelně navštěvovat babičku s dědou, chodit na plesy, do kina nebo do divadla. Myslím, že přerušení mezilidských kontaktů bude mít za následek značné dopady na schopnost komunikace „face to face“ a rozvoj sociálních fobií. Také z důvodů opatření trávím drtivou většinu dní na jednom místě, a sice ve svém pokoji. To už se po roce zdá být celkem stereotyp.
Ovšem nic není černobílé. Díky koronaviru mám více času na osobní rozvoj a životosprávu. Začala jsem více sportovat a zajímat se o své stravovací návyky. Dlouhé chvíle si ráda krátím čtením, pečením a vařením, malováním, hrou na klavír nebo cvičením jógy. Se spolužáky po telefonu vymýšlíme různé zábavné, kreativní projekty a také online výuka nese v jistých ohledech mnohé výhody. Karanténa mě naučila vážit si maličkostí, být vděčná za své nejbližší
a za to, že jsem zdravá.
Závěrem pár stručných vět. Buďme pokorní, ohleduplní a trpěliví. Světlo na konci tunelu v podobě očkování už začíná být v dohlednu. Využijme tento čas pro sebe a mějme na paměti, že každá trampota má svou mez a všechno zlé je pro něco dobré.

Naši partneři