Novinky

26.06.2019 Provozní doba na DDM Pelíšek Husova 212 červenec-srpen

Během měsíce července a srpna je stanoven provoz na budově Husova 212 od 8-12 hodin. Pro jednání s konkrétními pracovníky si prosíme domlouvejte schůzky, máme letní činnost- jsme na táborech a čerpáme dovolené. V týdnu 15.7.-19.7. je budova mimo provoz. Budova Komenského je během prázdnin uzavřena, administrativní činnost neprobíhá. Všem hezké prázdniny

20.06.2019 Informace k zájmovým kroužkům 2019-20

Přihlašování a zápis do zájmových útvarů DDM „Pelíšek“ Vrchlabí budou probíhat od 2. 9. 2019 přihlašováním na www.ddmvrchlabi.cz Potvrzení přijetí přihlášky Vám přijde s odkazem na Váš klientský účet, kde si přihlášku stáhnete a podepsanou doručíte na DDM/ Husova 212, Komenského 616 Vrchlabí/ Přehled zájmových kroužků na www.ddmvrchlabi.cz od 1. 8. 2019 Činnost kroužků a první schůzky budou zahájeny v týdnu od 30.9.října 2019 / TS Oliver začíná dle rozvrhů 2018-19 16.9.2019 - Repríza revue 24.9.2019 Podmínky přijetí do pravidelných zájmových kroužků: 1/ Přihlášky do zájmových kroužků je nutno zaevidovat do 27.9.2019 Pokud nemáte možnost elektronického přihlášení, bude probíhat zápis do zájmových kroužků na budovách DDM Pelíšek Husova 212- hlavní budova, Komenského 616 – Oliver v termínu 10.-14.9.2018 14 -17,00hodin nebo telefonicky na pevných linkách. 2/ Úhrada školného musí být provedena bankovním převodem do 25.10.2019 bankovním převodem na číslo účtu:1304139399/0800 na základě přiděleného variabilního symbolu systémem on-line přihlašování !!! důležité !!! VS je přidělen vždy pro 1ZÚ - výše školného je uvedeno v přehledu zájmových kroužků, viz* cena odvozena bez dotací Podmínky činnosti zájmových kroužků - Doba a čas schůzek jednotlivých ZÚ v této nabídce je předběžná a nejsou vyloučeny případné změny - Činnost ZÚ bude zahájena při stanoveném minimálním počtu zájemců stanoveným pro jednotlivé ZÚ - Po dobu prázdnin ( podzimní, vánoční, jarní atd.) DDM „Pelíšek“ bude nabízet dětem a mládeži další činnosti a spontánní aktivity. Pravidelná činnost zájmových kroužků je v tuto dobu omezena, pokud není dohodnuto s vedoucím ZÚ jinak. - V případě, že účastník přestane docházet do ZÚ bez uvedení vážného důvodu/ dlouhodobá nemoc, stěhování../ zápisné se nevrací. - Za cestu dítěte do ZÚ a zpět odpovídají rodiče. - Při porušování a nedodržování řádu DDM Pelíšek může být člen ZÚ vyloučen. - Podepsáním přihlášky rodiče potvrzují, že byli seznámeni s podmínkami docházky do ZÚ. Další informace na www.ddmvrchlabi.cz nebo osobně rádi sdělíme : DDM „Pelíšek“, Husova 212, Komenského 616, Vrchlabí 1, telefonicky 499422 142, DDM Oliver 499421427 prostřednictvím e-mailu, info@ddmvrchlabi.cz

20.06.2019 Ukončení školního roku 2018-19

Pomalu jdeme do finále! Většina zájmových kroužků se již se školním rokem rozloučila, zakončila svoje schůzky a tréninky, a tak se nyní připravujeme na prázdniny. Samozřejmě, že pracovní...těšíme se na Vás na letní táborech, které pro Vás DDM připravil. Všem přejeme krásné a pohodové léto, žádné úrazy a v září na viděnou!

15.01.2019 Vystavování faktur za letní tábory 2019

Faktury za letní tábory bude vystavovat p.Hana Havlíčková od 1.března 2019 - domluvte se na 499422142

24.09.2018 Otevřené kluby pro děti

V letošním školním roce se těšíme na děti, které se mohou přihlásit do nově otevřených klubíků. Můžete se zde naučit a seznámit se spoustou nových věcí, najít nové kamarády nebo si jen tak odpočívat! Scházíme se každou v úterý na Oliveru od 12,30-14,30, ve středu a čtvrtek 12,30-14 na budově Husova 212 v klubovně v patře. Na Oliveru je otevřená klubovna pro děti pondělí 14-19, úterý 14-19, čtvrtek 15-18.Můžete si zde hrát, připravovat úkoly, relaxovat...Přijďte se podívat! Přihlášky viz www,ddmvrchlabi.cz. Probíhá do 30.6.2019, přes letní období jsou klubovny mimo provoz z důvodů realizace letních táborů. Hrazeno prostředků Evropských fondů!

03.09.2018 Pracovní doba 2018-19

Husova 212 pondělí -čtvrtek 8 -16,30 pátek 8-15 Komenského 616 pondělí 13 -16 úterý-pátek 8 - 12, 13 -16 pro osobní jednání si prosíme domlouvejte schůzku s odpovědným pracovníkem

24.05.2018 Máte zájem o práci s dětmi? Hledáme nové vedoucí ...

Pro rozvoj pravidelné zájmové činnosti DDM hledáme a přivítáme další kvalifikované pracovníky / SPgŠ, maturita nebo výuční list+pg,minimum/. Máte-li chuť pracovat s dětmi v tomto odvětví přijďte k nám! Hledáme vedoucí pro výuku cizích jazyků, hru na kytaru, turistiku a pobyt v přírodě,florbal, taneční soubory...Máte-li jiný nápad nebo oblast,o kterou by jste se rádi podělili s dětmi, přijďte! Dobrá parta, bezva kolegové...S doplněním vzdělání rádi pomůžeme.

23.11.2016 Půjčování kostýmů TS Oliver

Půjčování kostýmů TS Oliver na budově Komenského 616 vždy po dohodě s pracovníky DDM- M.Fiedler, I.Čivrná, J.Tomešová pevná linka Oliver 499421427. Z technických důvodů nemáme pevnou dobu na půjčování, pokud máte zájem, domluvte si s námi termín, Půjčovné dle ceníku-kostým 100Kč, doplňky do 3 ks 50Kč.

Krakonošova 100

Několik informací ze strany pořadatelů k letošní Krakonošově 100.
Dálkový pochod Krakonošova 100 napsal ve své 53 leté historii další mezník . Tím byla radikální změna trasy, která zavedla účastníky do západních Krkonoš na polské Orle a Szrenicu. Převýšení bylo také rekordní 3700 a tak nebylo divu , že každému, kdo se vyškrábal z Karpacze k bývalé Obří boudě se už ani na Sněžku , kam letos trasa nevedla, nechtělo .
K připomínkám na tuto akci pořadatel nikdy neinformoval účastníky K 100 a K 55, ani veřejnost , že by se jednalo o závod ! Jediným závodem je horský dálkový běh na 25 km . K této mylné představě dochází za posledních 5 let , kdy z důvodu přehledu měříme elektronicky a zveřejňujeme na internetu průchod na jednotlivých kontrolách . K této iluzi došlo i díky tomu , že K 100 byla zařazena do kalendáře UTMB. O velkém zájmu startovat v pochodech na 55 a 100 km svědčí brzké vyprodání přihlášek , které j e u K100 v řádech minut N k 55 několika dnů. Letos se doprovodných akcí a k 100 zúčastnil třetí největší počet startujících – celkem 779 osob.
Časomíra je hlavně z důvodu toho , aby pořadatel měl přehled, v kterém prostoru se dotyčný účastník nachází a víme kolik lidí se pohybuje na trati, přehled o čase na kontrolách , kolik lidí končí. Zatíženost jednotlivých míst pro přehled a statistiku KRNAPu. Protože se jedná o pochod a je v možnostech pořadatele zveřejnit ty účastníky K100 , kteří došli po limitu rádi tak činíme a máme radost , že se s trasou „poprali „ a celou ji absolvovali . Je to určitě morálnější , než se holedbat dobrým časem , který jsem docílil i zkracováním cesty. Někteří jednotlivci nemají zveřejněný čas na kontrolách z důvodů velké tlačenice , sesmeknutí čísla či „ zakufrování „ . Stále předpokládáme , že je ctí každého startujícího pochod projít přes všechny kontroly a nemuset švindlovat.
Nejvíce připomínek bylo letos k občerstvení. Na dálkový pochod K 100 zajišťujeme občerstvení v průměru čtvrtlitru vody na osobu na každé z 10 kontrol a na některých kontrolách od 60. km máme i nealko pito či pivo . Letošní rok jsme dávky navýšili a stejně to z důvodu teplého počasí nestačilo. Paradoxem je , že někteří si vůbec s sebou nenesli svoje pití a ani nádobu na vodu!!
Z nedostatků jsme se poučili a v dalším ročníku budeme od každého účastníka vyžadovat na startu zásobu 1 l vody v bidonu či kemlu. Povolení - trasa je vedena v nejvyšších partiích Krkonoš a místy se zónami ochrany 1. stupně. Není jednoduché zajistit všechna povolení od KRNAPU, o která žádáme na začátku roku, protože do posledního týdne nikdo neví, kde zahnízdí sokol stěhovavý či tetřívek – letošní maskot K 100 a kudy budeme moci trasu definitivně vést . Díky kontaktům pracovníků KRNAPu a tradici K 100 jsme ještě letos dostali souhlas v s vedením trasy K100 po polské straně Krkonoš.
Startovné - za cenu startovného nabízíme :
a) Zajímavou trasu se schematickou mapkou a itinerářem
b) Změření času a přehled pro každého , kdo chce sledovat, jak si dotyčný vede na trase
c) Památeční a funkční tričko s logem K 100
d) Skládací kelímek na vodu s emblémem
e) Medaili pro každého , kdo dojde do cíle
f) Jídlo a občerstvení v Harrachově , na Orle, ve Špindlu. Na Lužické boudě, Luční boudě , ve Strážném a guláš a pivo v cíli. Na ostatních stanicích pitný režim – pokud letos nevystačil - omlouváme se.

Statistika.
53 460/141 240/53 28/0 15/0 29/0 7/0 779 Převýšení K100 3700m ! Velké teplo , jdeme na Orle.
Pozn.: údaj za lomítkem udává počet účastníků, kteří trasu vzdali.

Nově byla vytýčena cyklistická 60km trasa.

Kód 186072
Název Krakonošova 100
Termín konání 14.06.2019 14:00 - 15.06.2019 00:00
Místo konání externí prostory
Hlavní vedoucí Josef Vejnar
Věková skupina 3-99 let
Sraz účastníků DDM
Vybavení na akci turistické
V ceně zahrnuto vše
Cena 800,- Kč

Naši partneři