Novinky

03.09.2019 Škola skateboardingu s DDM Pelíšek

Připravujeme nový sportovní kroužek pro kluky a holky se zájmem o skateboarding! Od listopadu bude při DDM Pelíšek otevřen kroužek skateboardingu na detašovaném pracovišti v Jilemnici. Odkaz viz facebook: SkateHell Jilemnice 2. a 9. listopadu proběhnou ukázkové programy a workshop od 9.00 do 15.00 Zájemci jsou srdečně zváni.

03.09.2019 Klubovna na Oliveru

Milí Oliveráci, od 16.9. bude opět v provozu klubovna na budově TS Oliver (Komenského 616). Otevřená bude v pondělí a úterý od 14.00 do 18.30, ve čtvrtek od 15.00 do 18.00. K čemu klubovna slouží? Odpočinek a relaxace mezi školou a kroužkem (knihovna, wifi připojení), možnost aktivně trávit volný čas (deskové a společenské hry, xbox, stolní fotbálek a kulečník), možnost kreativně trávit volný čas (spousty možností vyrábění a tvoření různých druhů i technik). Po celou dobu je vždy přítomen pedagogický dozor. Rodiče, je tedy možnost, aby v tyto dny vaše dítko mohlo na klubovně dělat domácí úkoly nebo se věnovat školní přípravě (viz kroužek Po škole ve škole a nebo po domluvě na jtomesova@ddmvrchlabi.cz). Ve čtvrtek, kdy na budově probíhají tanečky pro nejmenší, mohou klubovnu navštívit i čekající dospěláci a v teple a pohodlí počkat na svou ratolest třeba se šálkem kávy, kterou vám rádi připravíme. Zároveň na klubovně probíhají letos NOVĚ kroužky "Po škole ve škole" (pondělí) a "Hrajeme si v Oliveru" (úterý) - viz. kroužky. Budeme se těšit!

28.08.2019 Otevřené kluby pro děti

I v letošním školním roce se těšíme na děti, které se mohou přihlásit do otevřených klubíků. Můžete se zde naučit a seznámit se spoustou nových věcí, najít nové kamarády nebo si jen tak odpočívat! Budeme se scházet se každé úterý na Oliveru od 14-15,30, ve středu 12,30-14 klubík malých čtenářů,14-16 volný program a ve čtvrtek 12-16 klubový volný program (čekání na kroužek, autobus, posezení s kamarády aj.) na budově Husova 212 v klubovně v přízemí. Vždy přítomen pedagogický dozor. Na Oliveru je otevřená klubovna pro děti pondělí 14-18,30, úterý 14-18,30, čtvrtek 15-18. Můžete si zde hrát, připravovat úkoly, relaxovat...Přijďte se podívat! Přihlášky viz www.ddmvrchlabi.cz. Hrazeno prostředků Evropských fondů!

28.08.2019 Informace k zájmovým kroužkům 2019-20

Přihlašování a zápis do zájmových útvarů DDM „Pelíšek“ Vrchlabí budou probíhat od 2. 9. 2019 přihlašováním na www.ddmvrchlabi.cz Potvrzení přijetí přihlášky Vám přijde s odkazem na Váš klientský účet, kde si přihlášku stáhnete a podepsanou doručíte na DDM/ Husova 212, Komenského 616 Vrchlabí/ Přehled zájmových kroužků na www.ddmvrchlabi.cz od 1. 8. 2019 Činnost kroužků a první schůzky budou zahájeny v týdnu od 30.9.října 2019 / TS Oliver začíná dle rozvrhů 2018-19 16.9.2019 - Repríza revue 24.9.2019 Podmínky přijetí do pravidelných zájmových kroužků: 1/ Přihlášky do zájmových kroužků je nutno zaevidovat do 27.9.2019 Pokud nemáte možnost elektronického přihlášení, bude probíhat zápis do zájmových kroužků na budovách DDM Pelíšek Husova 212- hlavní budova, Komenského 616 – Oliver v termínu 10.-14.9.2018 14 -17,00hodin nebo telefonicky na pevných linkách. 2/ Úhrada školného musí být provedena bankovním převodem do 25.10.2019 bankovním převodem na číslo účtu:1304139399/0800 na základě přiděleného variabilního symbolu systémem on-line přihlašování !!! důležité !!! VS je přidělen vždy pro 1ZÚ - výše školného je uvedeno v přehledu zájmových kroužků, viz* cena odvozena bez dotací Podmínky činnosti zájmových kroužků - Doba a čas schůzek jednotlivých ZÚ v této nabídce je předběžná a nejsou vyloučeny případné změny - Činnost ZÚ bude zahájena při stanoveném minimálním počtu zájemců stanoveným pro jednotlivé ZÚ - Po dobu prázdnin ( podzimní, vánoční, jarní atd.) DDM „Pelíšek“ bude nabízet dětem a mládeži další činnosti a spontánní aktivity. Pravidelná činnost zájmových kroužků je v tuto dobu omezena, pokud není dohodnuto s vedoucím ZÚ jinak. - V případě, že účastník přestane docházet do ZÚ bez uvedení vážného důvodu/ dlouhodobá nemoc, stěhování../ zápisné se nevrací. - Za cestu dítěte do ZÚ a zpět odpovídají rodiče. - Při porušování a nedodržování řádu DDM Pelíšek může být člen ZÚ vyloučen. - Podepsáním přihlášky rodiče potvrzují, že byli seznámeni s podmínkami docházky do ZÚ. Další informace na www.ddmvrchlabi.cz nebo osobně rádi sdělíme : DDM „Pelíšek“, Husova 212, Komenského 616, Vrchlabí 1, telefonicky 499422 142, DDM Oliver 499421427 prostřednictvím e-mailu, info@ddmvrchlabi.cz

28.08.2019 Půjčování kostýmů TS Oliver

Půjčování kostýmů TS Oliver na budově Komenského 616 vždy po dohodě s pracovníky DDM- M.Fiedler, I.Čivrná, J.Tomešová pevná linka Oliver 499421427. Z technických důvodů nemáme pevnou dobu na půjčování, pokud máte zájem, domluvte si s námi termín, Půjčovné dle ceníku-kostým 100Kč, doplňky do 3 ks 50Kč.

01.08.2019 Máte zájem o práci s dětmi? Hledáme nové vedoucí ...

Pro rozvoj pravidelné zájmové činnosti DDM hledáme a přivítáme další kvalifikované pracovníky / SPgŠ, maturita nebo výuční list+pg,minimum/. Máte-li chuť pracovat s dětmi v tomto odvětví přijďte k nám! Hledáme vedoucí pro výuku cizích jazyků, hru na kytaru, turistiku a pobyt v přírodě,florbal, taneční soubory...Máte-li jiný nápad nebo oblast,o kterou by jste se rádi podělili s dětmi, přijďte! Dobrá parta, bezva kolegové...S doplněním vzdělání rádi pomůžeme.

03.09.2018 Pracovní doba a provoz budov od 2.9.2019

Husova 212 pondělí -čtvrtek 8 -16,30 pátek 8-15 Komenského 616 pondělí 13 -16 úterý-pátek 8 - 12, 13 -16 pro osobní jednání si prosíme domlouvejte schůzku s odpovědným pracovníkem, děkujeme

Krakonošova 100

Několik informací ze strany pořadatelů k letošní Krakonošově 100.
Dálkový pochod Krakonošova 100 napsal ve své 53 leté historii další mezník . Tím byla radikální změna trasy, která zavedla účastníky do západních Krkonoš na polské Orle a Szrenicu. Převýšení bylo také rekordní 3700 a tak nebylo divu , že každému, kdo se vyškrábal z Karpacze k bývalé Obří boudě se už ani na Sněžku , kam letos trasa nevedla, nechtělo .
K připomínkám na tuto akci pořadatel nikdy neinformoval účastníky K 100 a K 55, ani veřejnost , že by se jednalo o závod ! Jediným závodem je horský dálkový běh na 25 km . K této mylné představě dochází za posledních 5 let , kdy z důvodu přehledu měříme elektronicky a zveřejňujeme na internetu průchod na jednotlivých kontrolách . K této iluzi došlo i díky tomu , že K 100 byla zařazena do kalendáře UTMB. O velkém zájmu startovat v pochodech na 55 a 100 km svědčí brzké vyprodání přihlášek , které j e u K100 v řádech minut N k 55 několika dnů. Letos se doprovodných akcí a k 100 zúčastnil třetí největší počet startujících – celkem 779 osob.
Časomíra je hlavně z důvodu toho , aby pořadatel měl přehled, v kterém prostoru se dotyčný účastník nachází a víme kolik lidí se pohybuje na trati, přehled o čase na kontrolách , kolik lidí končí. Zatíženost jednotlivých míst pro přehled a statistiku KRNAPu. Protože se jedná o pochod a je v možnostech pořadatele zveřejnit ty účastníky K100 , kteří došli po limitu rádi tak činíme a máme radost , že se s trasou „poprali „ a celou ji absolvovali . Je to určitě morálnější , než se holedbat dobrým časem , který jsem docílil i zkracováním cesty. Někteří jednotlivci nemají zveřejněný čas na kontrolách z důvodů velké tlačenice , sesmeknutí čísla či „ zakufrování „ . Stále předpokládáme , že je ctí každého startujícího pochod projít přes všechny kontroly a nemuset švindlovat.
Nejvíce připomínek bylo letos k občerstvení. Na dálkový pochod K 100 zajišťujeme občerstvení v průměru čtvrtlitru vody na osobu na každé z 10 kontrol a na některých kontrolách od 60. km máme i nealko pito či pivo . Letošní rok jsme dávky navýšili a stejně to z důvodu teplého počasí nestačilo. Paradoxem je , že někteří si vůbec s sebou nenesli svoje pití a ani nádobu na vodu!!
Z nedostatků jsme se poučili a v dalším ročníku budeme od každého účastníka vyžadovat na startu zásobu 1 l vody v bidonu či kemlu. Povolení - trasa je vedena v nejvyšších partiích Krkonoš a místy se zónami ochrany 1. stupně. Není jednoduché zajistit všechna povolení od KRNAPU, o která žádáme na začátku roku, protože do posledního týdne nikdo neví, kde zahnízdí sokol stěhovavý či tetřívek – letošní maskot K 100 a kudy budeme moci trasu definitivně vést . Díky kontaktům pracovníků KRNAPu a tradici K 100 jsme ještě letos dostali souhlas v s vedením trasy K100 po polské straně Krkonoš.
Startovné - za cenu startovného nabízíme :
a) Zajímavou trasu se schematickou mapkou a itinerářem
b) Změření času a přehled pro každého , kdo chce sledovat, jak si dotyčný vede na trase
c) Památeční a funkční tričko s logem K 100
d) Skládací kelímek na vodu s emblémem
e) Medaili pro každého , kdo dojde do cíle
f) Jídlo a občerstvení v Harrachově , na Orle, ve Špindlu. Na Lužické boudě, Luční boudě , ve Strážném a guláš a pivo v cíli. Na ostatních stanicích pitný režim – pokud letos nevystačil - omlouváme se.

Statistika.
53 460/141 240/53 28/0 15/0 29/0 7/0 779 Převýšení K100 3700m ! Velké teplo , jdeme na Orle.
Pozn.: údaj za lomítkem udává počet účastníků, kteří trasu vzdali.

Nově byla vytýčena cyklistická 60km trasa.

Kód 186072
Název Krakonošova 100
Termín konání 14.06.2019 14:00 - 15.06.2019 00:00
Místo konání externí prostory
Hlavní vedoucí Josef Vejnar
Věková skupina 3-99 let
Sraz účastníků DDM
Vybavení na akci turistické
V ceně zahrnuto vše
Cena 800,- Kč

Naši partneři