Novinky

01.08.2019 Máte zájem o práci s dětmi? Hledáme nové vedoucí ...

Pro rozvoj pravidelné zájmové činnosti DDM hledáme a přivítáme další kvalifikované pracovníky / SPgŠ, maturita nebo výuční list+pg,minimum/. Máte-li chuť pracovat s dětmi v tomto odvětví přijďte k nám! Hledáme vedoucí pro výuku cizích jazyků, hru na kytaru, turistiku a pobyt v přírodě,florbal, taneční soubory...Máte-li jiný nápad nebo oblast,o kterou by jste se rádi podělili s dětmi, přijďte! Dobrá parta, bezva kolegové...S doplněním vzdělání rádi pomůžeme.

26.06.2019 Provozní doba na DDM Pelíšek Husova 212 červenec-srpen

Během měsíce července a srpna je stanoven provoz na budově Husova 212 od 8-12 hodin. Pro jednání s konkrétními pracovníky si prosíme domlouvejte schůzky, máme letní činnost- jsme na táborech a čerpáme dovolené. V týdnu 15.7.-19.7. je budova mimo provoz. Budova Komenského je během prázdnin uzavřena, administrativní činnost neprobíhá. Všem hezké prázdniny

20.06.2019 Informace k zájmovým kroužkům 2019-20

Přihlašování a zápis do zájmových útvarů DDM „Pelíšek“ Vrchlabí budou probíhat od 2. 9. 2019 přihlašováním na www.ddmvrchlabi.cz Potvrzení přijetí přihlášky Vám přijde s odkazem na Váš klientský účet, kde si přihlášku stáhnete a podepsanou doručíte na DDM/ Husova 212, Komenského 616 Vrchlabí/ Přehled zájmových kroužků na www.ddmvrchlabi.cz od 1. 8. 2019 Činnost kroužků a první schůzky budou zahájeny v týdnu od 30.9.října 2019 / TS Oliver začíná dle rozvrhů 2018-19 16.9.2019 - Repríza revue 24.9.2019 Podmínky přijetí do pravidelných zájmových kroužků: 1/ Přihlášky do zájmových kroužků je nutno zaevidovat do 27.9.2019 Pokud nemáte možnost elektronického přihlášení, bude probíhat zápis do zájmových kroužků na budovách DDM Pelíšek Husova 212- hlavní budova, Komenského 616 – Oliver v termínu 10.-14.9.2018 14 -17,00hodin nebo telefonicky na pevných linkách. 2/ Úhrada školného musí být provedena bankovním převodem do 25.10.2019 bankovním převodem na číslo účtu:1304139399/0800 na základě přiděleného variabilního symbolu systémem on-line přihlašování !!! důležité !!! VS je přidělen vždy pro 1ZÚ - výše školného je uvedeno v přehledu zájmových kroužků, viz* cena odvozena bez dotací Podmínky činnosti zájmových kroužků - Doba a čas schůzek jednotlivých ZÚ v této nabídce je předběžná a nejsou vyloučeny případné změny - Činnost ZÚ bude zahájena při stanoveném minimálním počtu zájemců stanoveným pro jednotlivé ZÚ - Po dobu prázdnin ( podzimní, vánoční, jarní atd.) DDM „Pelíšek“ bude nabízet dětem a mládeži další činnosti a spontánní aktivity. Pravidelná činnost zájmových kroužků je v tuto dobu omezena, pokud není dohodnuto s vedoucím ZÚ jinak. - V případě, že účastník přestane docházet do ZÚ bez uvedení vážného důvodu/ dlouhodobá nemoc, stěhování../ zápisné se nevrací. - Za cestu dítěte do ZÚ a zpět odpovídají rodiče. - Při porušování a nedodržování řádu DDM Pelíšek může být člen ZÚ vyloučen. - Podepsáním přihlášky rodiče potvrzují, že byli seznámeni s podmínkami docházky do ZÚ. Další informace na www.ddmvrchlabi.cz nebo osobně rádi sdělíme : DDM „Pelíšek“, Husova 212, Komenského 616, Vrchlabí 1, telefonicky 499422 142, DDM Oliver 499421427 prostřednictvím e-mailu, info@ddmvrchlabi.cz

20.06.2019 Ukončení školního roku 2018-19

Pomalu jdeme do finále! Většina zájmových kroužků se již se školním rokem rozloučila, zakončila svoje schůzky a tréninky, a tak se nyní připravujeme na prázdniny. Samozřejmě, že pracovní...těšíme se na Vás na letní táborech, které pro Vás DDM připravil. Všem přejeme krásné a pohodové léto, žádné úrazy a v září na viděnou!

15.01.2019 Vystavování faktur za letní tábory 2019

Faktury za letní tábory bude vystavovat p.Hana Havlíčková od 1.března 2019 - domluvte se na 499422142

24.09.2018 Otevřené kluby pro děti

V letošním školním roce se těšíme na děti, které se mohou přihlásit do nově otevřených klubíků. Můžete se zde naučit a seznámit se spoustou nových věcí, najít nové kamarády nebo si jen tak odpočívat! Scházíme se každou v úterý na Oliveru od 12,30-14,30, ve středu a čtvrtek 12,30-14 na budově Husova 212 v klubovně v patře. Na Oliveru je otevřená klubovna pro děti pondělí 14-19, úterý 14-19, čtvrtek 15-18.Můžete si zde hrát, připravovat úkoly, relaxovat...Přijďte se podívat! Přihlášky viz www,ddmvrchlabi.cz. Probíhá do 30.6.2019, přes letní období jsou klubovny mimo provoz z důvodů realizace letních táborů. Hrazeno prostředků Evropských fondů!

03.09.2018 Pracovní doba 2018-19

Husova 212 pondělí -čtvrtek 8 -16,30 pátek 8-15 Komenského 616 pondělí 13 -16 úterý-pátek 8 - 12, 13 -16 pro osobní jednání si prosíme domlouvejte schůzku s odpovědným pracovníkem

23.11.2016 Půjčování kostýmů TS Oliver

Půjčování kostýmů TS Oliver na budově Komenského 616 vždy po dohodě s pracovníky DDM- M.Fiedler, I.Čivrná, J.Tomešová pevná linka Oliver 499421427. Z technických důvodů nemáme pevnou dobu na půjčování, pokud máte zájem, domluvte si s námi termín, Půjčovné dle ceníku-kostým 100Kč, doplňky do 3 ks 50Kč.

Krkonošský pohár v cyklistice

DDM "Pelíšek" a MTB Spartak Vrchlabí ve spolupráci s KRNAPem Vás zvou
dne 17.8.2019 na 11. ročník
ZÁVODU HORSKÝCH KOL
cross country
Závod je zařazen do poháru mládeže svazu cyklistiky Královehradeckého kraje,
Kerkonošského poháru v cyklistice 2019
Pořadatel: DDM "Pelíšek", Husova 212, 543 01 Vrchlabí
tel. 499 422 142, 737 840 857, e-mail: ddm.pelisek@tiscali.cz
Spartak MTB Vrchlabí, Tyršova 783, 543 01 Vrchlabí
Datum a místo: 17.8.2019 Městský park Vrchlabí
Ředitel závodu: Karel Slavík, tel. 603 906 902
Hlavní rozhodčí: bude delegován komisí MTB SCKHK
Zdravotní služba: HS Strážné
Přihlášky: do 16.8. do 18:00 na https://casomira.ifire.cz/
v místě od 7:30 nejpozději 30 min. před startem jednotlivých
kategorií, Městský park Vrchlabí
Prezentace: Městský park Vrchlabí
Start: Městský park Vrchlabí
Dle rozpisu Smerkáči 2003-2004 a starší) hromadně,
(časový limit: až se dojede tak se dojede)
Dle rozpisu Slečinky ml 2003-2004 ,mederlanti-tky 2005-2006 a
mladší) dle kategorií
Kategorie a délky tratí:
Haverlanti 2015 a mladší 200 m 9:00 hod.
Tutlíci-Treperendy 2014-2013 450 m 9:15 hod.
Raubíři-Cácorky 2012-2011 1,85 km 9:25 hod.
Rochcáplici-Rochcáplice 2010-2009 3,7 km 9:40 hod. (pohár CSKHK)
Halunka-Halunky 2007-2008 3,7 km 9:40 hod. (pohár CSKHK)
Muderlanti-Muderlantky 2005-2006 7,4-5,5 km 10:05 hod. (pohár CSKHK)
Slečinky ml. 2003-2004 7,4 km 10:05 hod. (pohár CSKHK)
1 x velký okruh
Smerkáči 2003-2004 10 km 11:00 hod. (pohár CSKHK)
Slečinky 2001-2002 10 km 11:00 hod. (pohár CSKHK)
2 x velký okruh
Derčna 2000-1986 20 km 11:00 hod.
Dámy 1985 a starší 20 km 11:00 hod.
Varhulové 1965 a starší 20 km 11:00 hod.
3 x velký okruh
Amanti 2001-2002 30 km 11:00 hod. (pohár CSKHK)
Koháti 1985-1966 30 km 11:00 hod.
4 x velký okruh
Flasani 2000-1986 40 km 11:00 hod.
PM* = Pohár mládeže SCKHK 2019
Tratě: Městský park a jeho okolí
Startovné: přihlášení předem do 16. 8. 2019 ročník 2002 a starší 150 Kč,
později a v den startu 250 Kč, dětské kategorie 70 Kč, startovní číslo
50 Kč, 2015 a mladší zdarma
Parkování: přilehlé parkoviště u Kina a KD Střelnice
Občerstvení: čaj, iontový nápoj
v cíli - čaj, sušenky
Ceny: medaile pro první tři v každé kategorii a nějaká ta drobnost
Vyhlášení výsledků: po dojetí posledního závodníka
Protesty: do 15 minut po zveřejnění neoficiálních výsledků s vkladem 500 Kč
Předpis závodu: Závodí se dle tohoto rozpisu a soutěžního řádu pro závody horských
kol. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a musí být
vybaven plnou cyklistickou přilbou. Závodníci mladší 18 let mohou
závodit pouze s písemným souhlasem jednoho z rodičů nebo zákon.
zástupce. Závod je otevřený všem závodníkům. Na území národního
parku dodržujte návštěvní řád KRNAPu. Při odstoupení ze závodu
uvědomte pořadatele osobně nebo na tel.: 739 303 701. Závodníci
jsou povinni seznámit se s tratí. Trať vede po cyklistických trasách se
zpevněným povrchem (některé úseky jsou kamenité a cesty
vymleté).
Rozpis schválen Komisí MTB a mládeže SCKHK dne
Miroslav Tlamka, v. r

Kód 186078
Název Krkonošský pohár v cyklistice
Termín konání 17.08.2019 08:30 - 14:00
Místo konání Městský park
Hlavní vedoucí Josef Vejnar
Věková skupina 2-74 let
Sraz účastníků Městský park
V ceně zahrnuto startovné
Cena 70,- Kč

Naši partneři