Novinky

01.08.2019 Máte zájem o práci s dětmi? Hledáme nové vedoucí ...

Pro rozvoj pravidelné zájmové činnosti DDM hledáme a přivítáme další kvalifikované pracovníky / SPgŠ, maturita nebo výuční list+pg,minimum/. Máte-li chuť pracovat s dětmi v tomto odvětví přijďte k nám! Hledáme vedoucí pro výuku cizích jazyků, hru na kytaru, turistiku a pobyt v přírodě,florbal, taneční soubory...Máte-li jiný nápad nebo oblast,o kterou by jste se rádi podělili s dětmi, přijďte! Dobrá parta, bezva kolegové...S doplněním vzdělání rádi pomůžeme.

26.06.2019 Provozní doba na DDM Pelíšek Husova 212 červenec-srpen

Během měsíce července a srpna je stanoven provoz na budově Husova 212 od 8-12 hodin. Pro jednání s konkrétními pracovníky si prosíme domlouvejte schůzky, máme letní činnost- jsme na táborech a čerpáme dovolené. V týdnu 15.7.-19.7. je budova mimo provoz. Budova Komenského je během prázdnin uzavřena, administrativní činnost neprobíhá. Všem hezké prázdniny

20.06.2019 Informace k zájmovým kroužkům 2019-20

Přihlašování a zápis do zájmových útvarů DDM „Pelíšek“ Vrchlabí budou probíhat od 2. 9. 2019 přihlašováním na www.ddmvrchlabi.cz Potvrzení přijetí přihlášky Vám přijde s odkazem na Váš klientský účet, kde si přihlášku stáhnete a podepsanou doručíte na DDM/ Husova 212, Komenského 616 Vrchlabí/ Přehled zájmových kroužků na www.ddmvrchlabi.cz od 1. 8. 2019 Činnost kroužků a první schůzky budou zahájeny v týdnu od 30.9.října 2019 / TS Oliver začíná dle rozvrhů 2018-19 16.9.2019 - Repríza revue 24.9.2019 Podmínky přijetí do pravidelných zájmových kroužků: 1/ Přihlášky do zájmových kroužků je nutno zaevidovat do 27.9.2019 Pokud nemáte možnost elektronického přihlášení, bude probíhat zápis do zájmových kroužků na budovách DDM Pelíšek Husova 212- hlavní budova, Komenského 616 – Oliver v termínu 10.-14.9.2018 14 -17,00hodin nebo telefonicky na pevných linkách. 2/ Úhrada školného musí být provedena bankovním převodem do 25.10.2019 bankovním převodem na číslo účtu:1304139399/0800 na základě přiděleného variabilního symbolu systémem on-line přihlašování !!! důležité !!! VS je přidělen vždy pro 1ZÚ - výše školného je uvedeno v přehledu zájmových kroužků, viz* cena odvozena bez dotací Podmínky činnosti zájmových kroužků - Doba a čas schůzek jednotlivých ZÚ v této nabídce je předběžná a nejsou vyloučeny případné změny - Činnost ZÚ bude zahájena při stanoveném minimálním počtu zájemců stanoveným pro jednotlivé ZÚ - Po dobu prázdnin ( podzimní, vánoční, jarní atd.) DDM „Pelíšek“ bude nabízet dětem a mládeži další činnosti a spontánní aktivity. Pravidelná činnost zájmových kroužků je v tuto dobu omezena, pokud není dohodnuto s vedoucím ZÚ jinak. - V případě, že účastník přestane docházet do ZÚ bez uvedení vážného důvodu/ dlouhodobá nemoc, stěhování../ zápisné se nevrací. - Za cestu dítěte do ZÚ a zpět odpovídají rodiče. - Při porušování a nedodržování řádu DDM Pelíšek může být člen ZÚ vyloučen. - Podepsáním přihlášky rodiče potvrzují, že byli seznámeni s podmínkami docházky do ZÚ. Další informace na www.ddmvrchlabi.cz nebo osobně rádi sdělíme : DDM „Pelíšek“, Husova 212, Komenského 616, Vrchlabí 1, telefonicky 499422 142, DDM Oliver 499421427 prostřednictvím e-mailu, info@ddmvrchlabi.cz

20.06.2019 Ukončení školního roku 2018-19

Pomalu jdeme do finále! Většina zájmových kroužků se již se školním rokem rozloučila, zakončila svoje schůzky a tréninky, a tak se nyní připravujeme na prázdniny. Samozřejmě, že pracovní...těšíme se na Vás na letní táborech, které pro Vás DDM připravil. Všem přejeme krásné a pohodové léto, žádné úrazy a v září na viděnou!

15.01.2019 Vystavování faktur za letní tábory 2019

Faktury za letní tábory bude vystavovat p.Hana Havlíčková od 1.března 2019 - domluvte se na 499422142

24.09.2018 Otevřené kluby pro děti

V letošním školním roce se těšíme na děti, které se mohou přihlásit do nově otevřených klubíků. Můžete se zde naučit a seznámit se spoustou nových věcí, najít nové kamarády nebo si jen tak odpočívat! Scházíme se každou v úterý na Oliveru od 12,30-14,30, ve středu a čtvrtek 12,30-14 na budově Husova 212 v klubovně v patře. Na Oliveru je otevřená klubovna pro děti pondělí 14-19, úterý 14-19, čtvrtek 15-18.Můžete si zde hrát, připravovat úkoly, relaxovat...Přijďte se podívat! Přihlášky viz www,ddmvrchlabi.cz. Probíhá do 30.6.2019, přes letní období jsou klubovny mimo provoz z důvodů realizace letních táborů. Hrazeno prostředků Evropských fondů!

03.09.2018 Pracovní doba 2018-19

Husova 212 pondělí -čtvrtek 8 -16,30 pátek 8-15 Komenského 616 pondělí 13 -16 úterý-pátek 8 - 12, 13 -16 pro osobní jednání si prosíme domlouvejte schůzku s odpovědným pracovníkem

23.11.2016 Půjčování kostýmů TS Oliver

Půjčování kostýmů TS Oliver na budově Komenského 616 vždy po dohodě s pracovníky DDM- M.Fiedler, I.Čivrná, J.Tomešová pevná linka Oliver 499421427. Z technických důvodů nemáme pevnou dobu na půjčování, pokud máte zájem, domluvte si s námi termín, Půjčovné dle ceníku-kostým 100Kč, doplňky do 3 ks 50Kč.

Program akcí

Krakonošova 100

14.06.2019 Několik informací ze strany pořadatelů k letošní Krakonošově 100. Dálkový pochod Krakonošova 100 napsal ve své 53 leté historii další mezník . Tím byla radikální změna trasy, která zavedla účastníky do západních Krkonoš na polské Orle a Szrenicu. Převýšení bylo také rekordní 3700 a tak nebylo divu , že každému, kdo se vyškrábal z Karpacze k bývalé Obří boudě se už ani na Sněžku , kam letos trasa nevedla, nechtělo . K připomínkám na tuto akci pořadatel nikdy neinformoval účastníky K 100 a K 55, ani veřejnost , že by se jednalo o závod ! Jediným závodem je horský dálkový běh na 25 km . K této mylné představě dochází za posledních 5 let , kdy z důvodu přehledu měříme elektronicky a zveřejňujeme na internetu průchod na jednotlivých kontrolách . K této iluzi došlo i díky tomu , že K 100 byla zařazena do kalendáře UTMB. O velkém zájmu startovat v pochodech na 55 a 100 km svědčí brzké vyprodání přihlášek , které j e u K100 v řádech minut N k 55 několika dnů. Letos se doprovodných akcí a k 100 zúčastnil třetí největší počet startujících – celkem 779 osob. Časomíra je hlavně z důvodu toho , aby pořadatel měl přehled, v kterém prostoru se dotyčný účastník nachází a víme kolik lidí se pohybuje na trati, přehled o čase na kontrolách , kolik lidí končí. Zatíženost jednotlivých míst pro přehled a statistiku KRNAPu. Protože se jedná o pochod a je v možnostech pořadatele zveřejnit ty účastníky K100 , kteří došli po limitu rádi tak činíme a máme radost , že se s trasou „poprali „ a celou ji absolvovali . Je to určitě morálnější , než se holedbat dobrým časem , který jsem docílil i zkracováním cesty. Někteří jednotlivci nemají zveřejněný čas na kontrolách z důvodů velké tlačenice , sesmeknutí čísla či „ zakufrování „ . Stále předpokládáme , že je ctí každého startujícího pochod projít přes všechny kontroly a nemuset švindlovat. Nejvíce připomínek bylo letos k občerstvení. Na dálkový pochod K 100 zajišťujeme občerstvení v průměru čtvrtlitru vody na osobu na každé z 10 kontrol a na některých kontrolách od 60. km máme i nealko pito či pivo . Letošní rok jsme dávky navýšili a stejně to z důvodu teplého počasí nestačilo. Paradoxem je , že někteří si vůbec s sebou nenesli svoje pití a ani nádobu na vodu!! Z nedostatků jsme se poučili a v dalším ročníku budeme od každého účastníka vyžadovat na startu zásobu 1 l vody v bidonu či kemlu. Povolení - trasa je vedena v nejvyšších partiích Krkonoš a místy se zónami ochrany 1. stupně. Není jednoduché zajistit všechna povolení od KRNAPU, o která žádáme na začátku roku, protože do posledního týdne nikdo neví, kde zahnízdí sokol stěhovavý či tetřívek – letošní maskot K 100 a kudy budeme moci trasu definitivně vést . Díky kontaktům pracovníků KRNAPu a tradici K 100 jsme ještě letos dostali souhlas v s vedením trasy K100 po polské straně Krkonoš. Startovné - za cenu startovného nabízíme : a) Zajímavou trasu se schematickou mapkou a itinerářem b) Změření času a přehled pro každého , kdo chce sledovat, jak si dotyčný vede na trase c) Památeční a funkční tričko s logem K 100 d) Skládací kelímek na vodu s emblémem e) Medaili pro každého , kdo dojde do cíle f) Jídlo a občerstvení v Harrachově , na Orle, ve Špindlu. Na Lužické boudě, Luční boudě , ve Strážném a guláš a pivo v cíli. Na ostatních stanicích pitný režim – pokud letos nevystačil - omlouváme se. Statistika. 53 460/141 240/53 28/0 15/0 29/0 7/0 779 Převýšení K100 3700m ! Velké teplo , jdeme na Orle. Pozn.: údaj za lomítkem udává počet účastníků, kteří trasu vzdali. Nově byla vytýčena cyklistická 60km trasa.

PT " S Oliverem 100x jinak " 2019

01.07.2019 Oblíbený příměstský tábor pro malé i" větší" táborníky plný her, soutěží, výletů. Čeká nás spousta aktivit i lumpáren nejen ve Vrchlabí...Bezva vedoucí, prima táborníci...prostě prázniny, jak mají být! program 8-16, budova Oliver termín přihlašování od 1.3.2019

Keramický příměstský tábor

08.07.2019 PRO PODROBNÝ PROGRAM TÁBORA ROZKLIKNĚTE V DOLENÍ ČÁSTI - ZOBRAZIT TÁBOR! Techniky práce s keramickou hlínou, modelování z volné ruky, plátová technika, dekorační techniky, barvení engobami, glazování, vlastní výtvarné nápady, hry , soutěže, koupání bazén. Pro přihlášené účastníky bude platit: podrobný program tábora na jednotlivé dny bude uveřejněn na naše stránky www.ddmvrchlabi.cz/tábory od 17.6.2019. Nevyžadujeme potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte. Omezená kapacita 26 dětí, není nutná znalost práce s keramickou hlínou, vše se naučíme. Přihlašování na keramický PT od 1.3.2019. Platbu za tábor nutné uhradit do 24.5.2019. K tomuto datu musí být odevzdané - podepsané přihlášky dětí na DDM.

LT Pařez 2019

13.07.2019 Rekreačně - sportovně - prožitkový letní tábor pro dětí ve věku 7 - 17 let. Ubytování: chatky po čtyřech nebo pěti Zdravotní dozor: Dětská ambulance oblastní nemocnice Jičím a.s. Stravování: pětkrát denně + pitný režim Program: Kdo si hraje, nezlobí! - celotáborová hra, sportovní vyžití, hry, zábava, výlety S sebou: sprotovní soupravu 2x, svetr, osobní prádlo, pyžamo, trička, ponožky, plavky, pláštěnku, pokryvku hlavy ,sporotvní obuv, přezůvky, guáky, sandále, hygienické potřeby (mýdlo, kartáček na zub, zubní pastu, WC papír, papírové kapesníky, staré prostěradlo + plážovou tašku či pytel k vodě), 2x ručník, krém na opalování, přípravek proti klíšťatům, sluneční brýle, baterka, spol. hry (pexeso, karty), nůžky, pastelky, blok na kreslení, dopisní papír + známky, kapesné, hudební nástroj, malý batoh na výlety, tašku k vodě, plastový hrneček na pití a KPZ (krabička poslední záchrany - její složení je na volbě účastníků). NEDOPORUČUJEME mobilní telefony. Po dobu tábora nepřetržitá linka na čísle 605762606 (ale opravdu jen po dobu tábora) Při odjezdu je nutno odevdat: prohlášení o bezinfekčnosti (s datem odjezdu), zdravotní a očkovací průkaz, průkaz pojištěnce, podepsané osobní léky dítěte, potvrzení od lékaře o způsobilosti na účasti LT. Termín odevzdání přihlášek s dokladem o zaplacení je nejpozději do neděle 9.6.2019. Počet míst na táboře je striktně limitován. Pořadí účastníků tábora určuje datum podání platebního příkazu.

Letní tábor čar a kouzel ve Voděradicích

10.08.2019 TÁBOR S 11-TI LETOU TRADICÍ, SE VRACÍ NA MÍSTO ČINU. VYDEJTE SE S NÁMI ZA DOBRODRUŽSTVÍM PLNÝM MAGIE. termín: 10. - 18. 8. 2019 místo konání: obec Roudný, Voděrady, Frýdštejn ubytování: uzavřený táborový objekt s chatkami uprostřed krásné přírody. Ubytování v chatkách pro 4 - 6 osob (vlastní spacák) stravování: 100% domácí kuchyně - plná penze a pitný režim odpovědní vedoucí: Marek Fiedler (tel.: 736 783 329) Lucie Fiedlerová (tel.: 725 867 989) Mgr. Radka Tauchmanová (tel.: 737 013 714) tábor je určen pro samostatné děti 5-16 let, s programem a činnostmi zaměřenými na sportovní, prožitkové a zážitkové táborové aktivity, pobyt v přírodě a rekreaci bez vlivu sociálních sítí. Více info na mfiedler@ddmvrchlabi.cz nebo na tel.: 736 783 329 !!! POZOR KAPACITA OMEZENA!!! Závazné (podepsané) přihlášky odevzdejte v kanceláři DDM nebo TS Oliver do 28. 6. 2019 přihlášeným účastníkům budou zaslány podrobné informace emailem koncem června.

LT MÁCHÁČ 2019

12.08.2019 Tradiční a velmi oblíbený letní tábor na Starých Splavech-Holiday Camp plný her, soutěží a letní táborové pohody. S sebou: Spací pytel, polštářek nebo povlak na polštář, prostěradlo, sportovní soupravu 2x (ne novou, budeme chodit do lesa), svetr, osobní prádlo, pyžamo, trička, ponožky, 2x plavky, pláštěnku, pokrývku hlavy, sportovní obuv, gumáky, sandále, hygienické potřeby, 2x ručník ( nebo osušku), nůžky, pastelky, maska na karneval, blok na kreslení, dopisní papír + známky, jídlo na cestu (začínáme obědem, tak nic velkého), sladkosti, ovoce, osobní léky ( nutná domluva se zdravotníkem), kapesné, kelímek na pití, šátek. Při odjezdu je nutno odevzdat: *prohlášení rodičů o bezinfekčnosti (k dispozici na www.tabor-machac.estranky.cz) *Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (k dispozici na www.tabor-machac.estranky.cz) *zdravotní a očkovací průkaz *průkaz pojištěnce pozor platí zde Zákaz mobilních telefonů na táboře!

Krkonošský pohár v cyklistice

17.08.2019 DDM "Pelíšek" a MTB Spartak Vrchlabí ve spolupráci s KRNAPem Vás zvou dne 17.8.2019 na 11. ročník ZÁVODU HORSKÝCH KOL cross country Závod je zařazen do poháru mládeže svazu cyklistiky Královehradeckého kraje, Kerkonošského poháru v cyklistice 2019 Pořadatel: DDM "Pelíšek", Husova 212, 543 01 Vrchlabí tel. 499 422 142, 737 840 857, e-mail: ddm.pelisek@tiscali.cz Spartak MTB Vrchlabí, Tyršova 783, 543 01 Vrchlabí Datum a místo: 17.8.2019 Městský park Vrchlabí Ředitel závodu: Karel Slavík, tel. 603 906 902 Hlavní rozhodčí: bude delegován komisí MTB SCKHK Zdravotní služba: HS Strážné Přihlášky: do 16.8. do 18:00 na https://casomira.ifire.cz/ v místě od 7:30 nejpozději 30 min. před startem jednotlivých kategorií, Městský park Vrchlabí Prezentace: Městský park Vrchlabí Start: Městský park Vrchlabí Dle rozpisu Smerkáči 2003-2004 a starší) hromadně, (časový limit: až se dojede tak se dojede) Dle rozpisu Slečinky ml 2003-2004 ,mederlanti-tky 2005-2006 a mladší) dle kategorií Kategorie a délky tratí: Haverlanti 2015 a mladší 200 m 9:00 hod. Tutlíci-Treperendy 2014-2013 450 m 9:15 hod. Raubíři-Cácorky 2012-2011 1,85 km 9:25 hod. Rochcáplici-Rochcáplice 2010-2009 3,7 km 9:40 hod. (pohár CSKHK) Halunka-Halunky 2007-2008 3,7 km 9:40 hod. (pohár CSKHK) Muderlanti-Muderlantky 2005-2006 7,4-5,5 km 10:05 hod. (pohár CSKHK) Slečinky ml. 2003-2004 7,4 km 10:05 hod. (pohár CSKHK) 1 x velký okruh Smerkáči 2003-2004 10 km 11:00 hod. (pohár CSKHK) Slečinky 2001-2002 10 km 11:00 hod. (pohár CSKHK) 2 x velký okruh Derčna 2000-1986 20 km 11:00 hod. Dámy 1985 a starší 20 km 11:00 hod. Varhulové 1965 a starší 20 km 11:00 hod. 3 x velký okruh Amanti 2001-2002 30 km 11:00 hod. (pohár CSKHK) Koháti 1985-1966 30 km 11:00 hod. 4 x velký okruh Flasani 2000-1986 40 km 11:00 hod. PM* = Pohár mládeže SCKHK 2019 Tratě: Městský park a jeho okolí Startovné: přihlášení předem do 16. 8. 2019 ročník 2002 a starší 150 Kč, později a v den startu 250 Kč, dětské kategorie 70 Kč, startovní číslo 50 Kč, 2015 a mladší zdarma Parkování: přilehlé parkoviště u Kina a KD Střelnice Občerstvení: čaj, iontový nápoj v cíli - čaj, sušenky Ceny: medaile pro první tři v každé kategorii a nějaká ta drobnost Vyhlášení výsledků: po dojetí posledního závodníka Protesty: do 15 minut po zveřejnění neoficiálních výsledků s vkladem 500 Kč Předpis závodu: Závodí se dle tohoto rozpisu a soutěžního řádu pro závody horských kol. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a musí být vybaven plnou cyklistickou přilbou. Závodníci mladší 18 let mohou závodit pouze s písemným souhlasem jednoho z rodičů nebo zákon. zástupce. Závod je otevřený všem závodníkům. Na území národního parku dodržujte návštěvní řád KRNAPu. Při odstoupení ze závodu uvědomte pořadatele osobně nebo na tel.: 739 303 701. Závodníci jsou povinni seznámit se s tratí. Trať vede po cyklistických trasách se zpevněným povrchem (některé úseky jsou kamenité a cesty vymleté). Rozpis schválen Komisí MTB a mládeže SCKHK dne Miroslav Tlamka, v. r

S atletikou o prázdninách

19.08.2019 Srdečně zveme děti na prázdniny v Pelíšku formou příměstského tábora s atleticko-sportovním zaměřením a programem, který je připraven na celý týden. Budeme sportovat, cestovat, plavat, soutěžit i si prostě jen tak hrát! Budeme hlavně venku, pokud nám počasí dovolí. Za své dovednosti budete oceněni nejen pochvalou :-)

Letní Taneční Soustředění EDEN 2019

26.08.2019 Letní taneční soustředění EDEN Všem tanečníkům a vedoucím dospělých, juniorských a dětských tanečních souborů od 8 let Kdy: 26.-31.8.2019 Kde: Turistická ubytovna EDEN Helíkovice Těší se na Vás špičkový lektoři České Republiky. Cena: 2.990,- Kč (Cena je odvozena od počtu 40-ti účastníků) V ceně je zahrnuto: lektorné, ubytování a strava (plná penze 4x denně), doprovodný program a pedagogický dozor. Přihlášku letos nově online na www.ddmvrchlabi.cz Podepsanou přihlášku odevzejte v kancelři TS Oliver nebo DDM do 30.4.2019 Celou častku prosím uhraďte do 31.5.2019 (pokud nejste domluverni jinak s vedoucím akce) Více informací Marek Fiedler tel.: 736 783 329

Události

Ohlédnutí za rokem 2018-19

09.08.2019 Hodnocení školního roku a poděkování

Den dětí se Soptíkem u Učíků na Paloučku

26.06.2019 Počasí nám přálo...

Taneční revue

25.06.2019 "Jak se do hor volá..."

Rozloučení se školním rokem 2018-19

20.06.2019 Setkání externích vedoucích a pořadatelů K100

Atletika pro rodinu

05.06.2019 Středeční sportovní odpoledne pro rodiče a děti.

Piškvorky do školky

20.05.2019 V pondělí 20.5.2019 v dopoledních hodinách proběhl na klubovně TS Oliver (Komenského 616) piškvorkový turnaj zavádějícího projektu „Piškvorky do školky“.

Velikonoční tvoření

18.04.2019 Velikonoce v tradicích- tvořivé dílny pro děti i dospěláky!

Poděkování

22.01.2019 "Malý, velký technik"

" Otevřená klubovna Oliver "

21.11.2018 Klubová činnost DDM Pelíšek 2018

Naši partneři