Novinky

25.04.2022 DDM otevřená vifi

Každou středu 8.30-12, 13-15 je možnost na DDM připojení na wifi na klubovně v 1.patře. Pro zájemce, kteří si potřebují vyřizovat svoje pracovní či studijní administrativu, prosíme nahlaste se v kanceláři DDM, zapište do knihy návštěv vyžádejte heslo. Pracovníci DDM Pelíšek

25.04.2022 Projektová vyučování s DDM

projektová vyučování polytechnika- Z.Bienová, J.Vejnar, M.Fiedler- Optiko, Magnetrix, Mechanika, Létající barvy projektová vyučování taneční pohybová výchova M.Fiedler, I.Čivrná- taneční a pohybové hrátky, hodiny taneční výuky sportovní aktivity D.Fišerová, J.Vejnar- pohybové aktivity, tréninkové jednotky, testování pohybových dovedností máte-li zájem o tematická vyučování v jednotlivých oblastech, konzultujte s příslušnými pracovníky a domluvte si termíny, místo a časy...jsme plně k dispozice Těšíme se na Vás

12.04.2022 Lektoři adaptačních skupin pro cizince

Hledáme pracovníky pro práci s adaptační skupinou cizinců z UK. Podmínky Aktivita je určena pro nejméně 12 dětí a maximálně pro 24 dětí cizinců od 3 do 6 let, které nejsou dětmi či žáky mateřské nebo základní školy, s možností doprovodu rodiče či jiné pečující osoby. V průběhu letních prázdnin mohou být do aktivity zapojeny i děti cizinci, které jsou dětmi nebo žáky mateřské nebo základní školy. Aktivita musí být realizovaná v rozsahu minimálně 20 hodin, a to po dobu po sobě jdoucích 5 pracovních dní s možností nerovnoměrného hodinového rozložení v jednotlivých dnech a přerušení ve dnech státních svátků, pracovního volna a pracovního klidu. Dětem je poskytováno stravování a pitný režim přiměřeně délce trvání programu. Součástí aktivity musí být podpora rozvoje řečových dovedností v českém jazyce. Po celou dobu realizace je aktivita zajištěna 2 zletilými svéprávnými osobami, z nichž alespoň jedna musí být rodilým mluvčím českého jazyka nebo ovládat český jazyk v úrovni B2 CEFFR. Podrobné informace zatím v jednání, pracovní schůzka se připravuje. Zatím jen hledáme a sháníme tipy...Vážní zájemci prosím kontaktujte mě na icivrna@ddmvrchlabi.cz- prosím o uvedení základních údajů, vzdělání

17.02.2022 Vystavování faktur za letní tábory

Faktury za letní tábory vystavujeme - Kontakt ddm.ucetni@tiscali.cz. V žádosti o vystavení faktury uveďte prosím všechny požadované údaje - název plátce faktury, označení, text a údaje pro plátce faktury. Děkujeme

04.01.2022 Letní tábory s DDM Pelíšek 2022

V současné době připravujeme finální přehled táborů pro léto 2022. V přehledu najdete základní informace o táborech, termínech a předpokládaných cenách. Možnost přihlašování bude spuštěna pro jednotlivé tábory, potvrzení o přihlášení budeme z organizačních důvodů zasílat od března 2022. Děkujeme za pochopení a těšíme se

01.08.2021 Máte zájem o práci s dětmi? Hledáme nové vedoucí ...

Pro rozvoj pravidelné zájmové činnosti DDM hledáme a přivítáme další kvalifikované pracovníky / SPgŠ, maturita nebo výuční list+pg,minimum/. Máte-li chuť pracovat s dětmi v tomto odvětví přijďte k nám! Hledáme vedoucí pro výuku cizích jazyků, hru na kytaru, turistiku a pobyt v přírodě,florbal, taneční soubory...Máte-li jiný nápad nebo oblast,o kterou by jste se rádi podělili s dětmi, přijďte! Dobrá parta, bezva kolegové...S doplněním vzdělání rádi pomůžeme.

28.08.2019 Půjčování kostýmů TS Oliver

Půjčování kostýmů TS Oliver na budově Komenského 616 vždy po dohodě s pracovníky DDM- M.Fiedler, I.Čivrná, pevná linka Oliver 499421427. Z technických důvodů nemáme pevnou dobu na půjčování, pokud máte zájem, domluvte si s námi termín, Půjčovné dle ceníku-kostým 100Kč, doplňky do 3 ks 50Kč.

Program akcí

Dětský klub Oliver

Od 1.9.2021 pro Vás znovu otevřen DĚTSKÝ KLUB OLIVER. Pro děti 1.-5.tříd je otevřen klubík Oliver. Využít můžete každý den na budově Oliver ul. Komenského 616. po 12,30-16,00 út 12,30-18,00 st 12,30-15,30 čt 12,30-17,30 pá 12,30-15,30 Program bude připraven dle zájmů a aktivit dětí. Hry, tvořivá činnost, vycházky po okolí a mnoho dalších příjemných činností.

DofE místní centrum DDM Pelíšek Vrchlabí

01.01.2022 CO JE DOFE? Vzdělávací program s dlouhou tradicí, který je vhodný pro všechny ve věku 14 až 24 let Výzva pro mladé lidi, kteří se chtějí rozvíjet, Úcastník se pravidelně a dlouhodobě věnuje třem oblastem a na závěr absolvuje s týmem expedici v přírodě. Úcastník si program plní ve škole, domě dětí, instituci. Účastník může program plnit také online. Programem účastníka provází zkušený proškolený vedoucí (učitel, trenér, vychovatel) Absolvent získá prestižní certifikát, který uznávají univerzity i zaměstnavatelé po celém světě

Jazykový kurz děti z Ukrajiny 2022 I.

02.05.2022 Реалізація діяльності – інтенсивні мовні курси чеської як другої мови Діяльність розпочнеться з травня – дату буде уточнювати на підставі зареєстрованих абітурієнтів Діти іноземців віком від 14 до 18 років проходять 4 години інтенсивних занять на день у другій половині дня години у травні та червні в будівлі Будинку дітей та юнацтва Пелішек Врхлабі. Необхідна умова входу в систему DDM - див. www.ddmvrchlabi.cz - обліковий запис клієнта - дія Realizatsiya diyalʹnosti – intensyvni movni kursy chesʹkoyi yak druhoyi movy Diyalʹnistʹ rozpochnetʹsya z travnya – datu bude utochnyuvaty na pidstavi zareyestrovanykh abituriyentiv Dity inozemtsiv vikom vid 14 do 18 rokiv prokhodyatʹ 4 hodyny intensyvnykh zanyatʹ na denʹ u druhiy polovyni dnya hodyny u travni ta chervni v budivli Budynku ditey ta yunatstva Pelishek Vrkhlabi. Neobkhidna umova vkhodu v systemu DDM - dyv. www.ddmvrchlabi.cz - oblikovyy zapys kliyenta - diya Realizace aktivity - intenzivní jazykové kurzy češtiny jako druhého jazyka Aktivita bude zahájena od května-termín bude upřesněn na základě přihlášených zájemců Děti cizinců ve věku 14 do 18 let absolvují denně 4 hodiny intenzivní výuky v odpoledních hodinách v měsících květen a červen v budově Domu dětí a mládeže Pelíšek Vrchlabí - Husova 212 podmínka přihlášení v systému DDM nutná- viz www.ddmvrchlabi.cz - klientský účet - akce

Jazykový kurz děti Ukrajiny 2022 II.

02.05.2022 Реалізація діяльності – інтенсивні мовні курси чеської як другої мови Діяльність розпочнеться з травня – дата буде визначена на підставі зареєстрованих кандидатів Діти іноземців віком від 14 до 18 років проходять 4 години інтенсивних занять на день у другій половині дня години у травні та червні в будівлі Будинку дітей та юнацтва Pelíšek Vrchlabí- Komenského 616. Необхідна умова входу в систему DDM - див. www.ddmvrchlabi.cz - обліковий запис клієнта - дія Realizatsiya diyalʹnosti – intensyvni movni kursy chesʹkoyi yak druhoyi movy Diyalʹnistʹ rozpochnetʹsya z travnya – data bude vyznachena na pidstavi zareyestrovanykh kandydativ Dity inozemtsiv vikom vid 14 do 18 rokiv prokhodyatʹ 4 hodyny intensyvnykh zanyatʹ na denʹ u druhiy polovyni dnya hodyny u travni ta chervni v budivli Budynku ditey ta yunatstva Pelíšek Vrchlabí- Komenského 616. Neobkhidna umova vkhodu v systemu DDM - dyv. www.ddmvrchlabi.cz - oblikovyy zapys kliyenta - diya Realizace aktivity - intenzivní jazykové kurzy češtiny jako druhého jazyka Aktivita bude zahájena od května-termín bude upřesněn na základě přihlášených zájemců Děti cizinců ve věku 14 do 18 let absolvují denně 4 hodiny intenzivní výuky v odpoledních hodinách v měsících květen a červen v budově Domu dětí a mládeže Pelíšek Vrchlabí- Komenského 616. podmínka přihlášení v systému DDM nutná- viz www.ddmvrchlabi.cz - klientský účet - akce

Dětský den

29.05.2022 Zveme Vás na DĚTSKÝ DEN, který se bude konat v neděli 29.5.2022 od 13 do 16 hodin. Start bude na zahradě DDM, Husova 212, dostanete herní kartičku pro dítě a vyrazíte na procházku do zámeckého parku, kde budete společně plnit EKO - úkoly. Na zahradě DDM bude pokračovní v plnění úkolů. Vyplněná herní kartička se pak smění za malou odměnu. Malé občerstvení na zahradě DDM zajištěno. Vstupné dobrovolné. Těšíme se!

Atletika pro rodinu

31.05.2022 Sportovní odpoledne pro nejmladší sportovce i nesportovce a jejich rodiče.Pro ty kteří si chtějí vyzkoušet tyto disciplíny: skok z místa, štafetový běh (25m), hod pěnovým oštěpem, slalomový běh (20m slalom +20mhladký běh). Všechny čtyři disciplíny vykonají společně ve dvojici dítě+rodič. Zahájení:16,00hod. Prezentace:15,30-15,45hod. KAPACITA ZÁVODNÍKŮ OMEZENA. PŘIHLÁŠKY VE TVARU JMÉNO, PŘÍJMENÍ, DATUM NAROZENÍ DÍTĚTE I DOPROVODU NEJDÉLE DO 30.05.2022 NA: atletika-vrchlabi@seznam.cz

Jazykový kurz děti Ukrajiny 2022 léto

01.07.2022 Реалізація діяльності – інтенсивні мовні курси чеської як другої мови Діяльність розпочнеться з 1.07.2022 Діти іноземців віком від 14 до 18 років проходять 4 + 4 години інтенсивного навчання щодня у липні та серпні 2022 року в будівлі Будинку дітей та юнацтва Pelíšek Vrchlabí, Гусова 212. Необхідна умова входу в систему DDM - див. www.ddmvrchlabi.cz - обліковий запис клієнта Realizatsiya diyalʹnosti – intensyvni movni kursy chesʹkoyi yak druhoyi movy Diyalʹnistʹ rozpochnetʹsya z 1.07.2022 Dity inozemtsiv vikom vid 14 do 18 rokiv prokhodyatʹ 4 + 4 hodyny intensyvnoho navchannya shchodnya u lypni ta serpni 2022 roku v budivli Budynku ditey ta yunatstva Pelíšek Vrchlabí, Husova 212. Neobkhidna umova vkhodu v systemu DDM - dyv. www.ddmvrchlabi.cz - oblikovyy zapys kliyenta Realizace aktivity - intenzivní jazykové kurzy češtiny jako druhého jazyka Aktivita bude zahájena od 1.7.2022 Děti cizinců ve věku 14 do 18 let absolvují denně 4+4 hodiny intenzivní výuky v období července a srpna 2022 v budově Domu dětí a mládeže Pelíšek Vrchlabí, Husova 212 podmínka přihlášení v systému DDM nutná- viz www.ddmvrchlabi.cz - klientský účet

Mácháček 2022 I.

Poslední 2 místa

02.07.2022 Na letním táboře zažijete spoustu výletů, her, soutěží, koupání a zážitků. Navštívíte nová místa v okolí Máchova jezera. Pro děti je připraven bohatý program. Ubytování ve čtyřlůžkových chatkách ve Starých Splavech u Máchova jezera. Zajištěna doprava, stravování. VÍCE INFORMACÍ, ATKUÁLNÍ PROGRAM NALEZNETE NA: www.tabor-machacek.cz Osobní projednání o zajištění programu poskytne vedoucí tábora p.Švimberský na telefonu 732 644 996 evidence přihlášek www.ddmvrchlabi.cz Dagmar Fišerová dfiserova@ddmvrchlabi.cz

Keramický příměstský tábor/8 dní

Obsazeno

04.07.2022 PROGRAM TÁBORA : Techniky práce s keramickou hlínou, modelování z volné ruky, plátová technika, dekorační techniky, barvení engobami, glazování, vlastní výtvarné nápady, táborové hry, soutěže, koupání bazén(bude-li to možné). Pro přihlášené účastníky bude platit: podrobný program tábora na jednotlivé dny bude uveřejněn na naše stránky www.ddmvrchlabi.cz/tábory od 22.6.2022. Nevyžadujeme potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte. Termín přihlašování od 1.3.2022. Omezená kapacita 30 dětí, není nutná znalost práce s keramickou hlínou, vše se naučíme. Platbu za tábor nutné uhradit do 25.5.2022. K tomuto datu musí být odevzdané - podepsané přihlášky dětí na DDM. Tábor je na 8 dní: 4.7 a 7-8.7 a 11.7 - 15.7.2021 (so-ne, svátky - volno).

Události

Vrchlabské atletické závody

29.04.2022 Tradiční sportovní atletická akce se uskutečníla za příjemného jarního počasí.

Polytechnický workshop

21.04.2022 WORKSHOP

To potěší....

11.04.2022 Odezva na jarní prázdninový tábor

Angličtina na kubu Oliver

18.11.2021 Určeno pro ty co si chtějí zdokonalit angličtinu do školních lavic, potvrdit si své znalosti, hravě si procvičit slovíčka.

Oliver 2021 jede!

02.11.2021 Reprezentace Tanečního studia na Best World Dance Group

BAZÁREK DDM PELÍŠEK

18.10.2021 Máte doma nepotřebné sportovní vybavení nebo sezónní oblečení? Pošlete ho dal a nabídněte ho lidem ve vašem okolí. Své inzeráty zveřejněte na FACEBOOKU:

Vrchlabí a Kowary - napříč generacemi

12.10.2021 DDM Pelíšek se hlásí!

BĚH ZÁMECKÝM PARKEM

11.10.2021 Tradiční školní závody konané 7.10.2021 proběhli za příjemného dopzimního počasí.

Den otevřených dveří pro veřejnost

04.10.2021 Prohlídka prostor DDM pro veřejnost

Naši partneři

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.